Genesia o.s.

Rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osobAKTUALITY


01.12.2017 14:11
Dotazník projektu GENAU - genderové audity

Projekt "GENAU - genderové audity" CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285 Hlavním cílem auditu je zmapovat podmínky pro zaměstnankyně a zaměstnance na pr…

Více informací


01.11.2017 13:33
Projekt "Na trh práce společně" zahájen 1.10.2017

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti OZP a osob s kumulací hendikepů na trhu práce na Mostecku a Chomutovsku. Cílem je zlepšit jejich postavení…

Více informací


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vzdělávací centrum Genesia,
zapsaný spolek

Kochova 1417, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 476 107 888
E-mail: genesia@genesia.info

Zapsáno v KS v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka číslo 4720
IČ: 266 27 361