Úvodní strana > Projekty > Na trh práce společně >

Na trh práce společně

název projektu: Na trh práce společně

reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007181

termín realizace: 1.10.2017 - 30.9.2019

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti OZP a osob s kumulací hendikepů na trhu práce na Mostecku a Chomutovsku. Cílem je zlepšit jejich postavení a šance na trhu práce prostřednictvím komplexních, specializovaných a částečně individuálních klíčových aktivit projektu.

Aktivity: Centra podpory MO,CV - motivace, aktivizace, mentoring, pracovní poradenství, rekvalifikace, pracovní kvalifikace, zprostředkování zaměstnání, mzdová podpora pracovních míst. Bude podpořeno 90 osob. Délka: 2 roky.