Úvodní strana > Stanovy >

Stanovy

Stanovy
STANOVY GENESIA, spolek se sídlem Chomutov, Kochova 1417/11, PSČ: 430 01 Občanské sdružení Genesia ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1.1. 2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Článek I. Název Název "Genesia" se s ohledem na § 216 NOZ mění na Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek (dále jen "Spolek"), a to s platností od 1.9. 2