Úvodní strana > Aktuality > Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2010 >

Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2010

09.07.2010 09:32

V období 04-06/2010 pokračovala výuka dětí v 15 cyklech, z nichž bylo 5 cyklů úspěšně ukončeno. Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 32 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 20 cyklů. Od počátku této projektové aktivity bylo podpořeno celkem 73 dětí, z toho 44 hochů a 29 dívek.
Do partnerských zařízení byly pořízeny pomůcky jako např. anglicko-české a česko-anglické slovníky, cvičebnice anglické gramatiky, učebnice anglického jazyka s metodickou příručkou a CD, Šimonovy pracovní listy, Rozvoj zrakového vnímání, logopedické pomůcky Logico Primo – rámečky a k nim výukové karty s různými tématy.

Výuka probíhala v těchto partnerských zařízeních:
DD Chomutov – výuka probíhala s Mgr. Martinou Pojmanovou
• 1. cyklus – od počátku cyklu odučeno 72 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
• 2. cyklus – od počátku cyklu 72 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti – hoši. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
DD Duchcov
• 5. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou; byl již odučen celý cyklus s 80 vyuč.hodinami za účasti 2 dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, fyziky, zeměpisu a vlastivědy.
• 6. cyklus – s p. Martinem Baránkem; byl již odučen celý cyklus s 80 vyuč.hodinami za účasti 2 chlapců. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, fyziky a občanské výchovy.
DD Most
• 5. cyklus – s Mgr. Vlastislavou Kraskovou; byl již odučen celý cyklus s 80 vyuč.hodinami za účasti 2 hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 6. cyklus – s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou; od počátku bylo odučeno v cyklu 46 vyuč.hodin za účasti 2 hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.
DD Hora Sv. K.
• 2. cyklus – s p. Dášou Královou; výuka v MO probíhala ve dnech 7., 8., 13., 22., 27., 29. 4. 2010, 4., 6., 11., 13., 20., 25., 27. 5. 2010, 3. 6. 2010; byl již odučen celý cyklus s 80 vyuč.hodinami za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky a hudební výchovy.
ZŠ Bitozeves
• 2 cyklus - s p. Libuší Novou; odučeno bylo celkem 48 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti prvouky a čtení.
DD Vysoká Pec
• 2. cyklus - s p. Hanou Wojtowiczovou; byl již odučen celý cyklus s 80 vyuč.hodinami za účasti 1 chlapce. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
• 3. cyklus – s p. Martinou Čorňákovou; od počátku cyklu bylo odučeno 22 vyuč.hodin za účasti 1 chlapce. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky a českého jazyka.
ZŠ Litvínov-Janov
• 1. cyklus – s p. Bohumilou Barnetovou; od zahájení cyklu bylo odučeno 60 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a čtení.
• 2. cyklus – s p. Ludmilou Hoškovou; od zahájení cyklu bylo odučeno 62 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 3. cyklus – s p. Mgr. Irenou Kusou; od zahájení cyklu bylo odučeno 53 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Kateřinou Mařanovou; od zahájení cyklu bylo odučeno 49 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky.
• 5. cyklus – s p. Mgr. Evou Ryčlovou; od zahájení cyklu bylo odučeno 34 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
• 6. cyklus – s p. Jaroslavou Urbanovou; od zahájení cyklu bylo odučeno 57 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.


Starší články