Úvodní strana > Aktuality > Realizace modulu Job Step na SŠEaS v Chomutově >

Realizace modulu Job Step na SŠEaS v Chomutově

01.03.2010 09:07

Na základě dojednání mezi jednotlivými dětskými domovy – DD Most, DD Chomutov a DD Vysoká Pec a Střední školou energetickou a stavební (SŠEaS) v Chomutově byl realizován modul Job Step. Realizace proběhla formou subdodávky na základě objednávky a kalkulace pro tyto 3 partnerská zařízení. U dětí a pedagogů z DD Most a DD Vysoká Pec se jednalo také o ubytování na 1 noc, protože následující den děti absolvovaly ještě enviromentální projektovou aktivitu.
• 27. 2. 2010 proběhl v prostorách zmiňované Střední školy energetické a stavební v Chomutově celodenní program modulu Job Step. Zúčastnilo se jej 8 dětí (6 hochů, 2 dívky) z DD Most s lektorem p. T. Gregorem, 5 dětí (1 hoch, 4 dívky) z DD Vysoká Pec s lektorem p. P. Fárou a 5 hochů z DD Chomutov s Mgr. J. Vránovou. Děti byly rozděleny do skupiny A a skupiny B. Program probíhal paralelně pro obě skupiny, děti se střídaly v dílnách. Na počátku proběhlo školení bezpečnosti práce a požárních předpisů. Program byl zahájen v 9,00 v dílnách v areálu Na Moráni. Zde proběhla prohlídka školy (jednotlivé učebny), informace o oborech, možnosti využití v pracovní praxi atp. Pracovní workshop v dílnách stavebních oborů, ochutnávky pracovních činností, testování zručnosti: jednoduché činnosti a pracovní operace stavebních profesí – zdění, řezání, spojování materiálu, pájení, ohýbání materiálu atd. Skupina „A“ začala prezentací stavebních oborů (zedník, montér suchých staveb, klempíř, instalatér, lakýrník). Skupina „B“ začala prezentací oborů dřevozpracujícího průmyslu (tesař, truhlář). Děti si ve všech dílnách vyzkoušely jednotlivé nářadí, dostaly též dílčí úkoly např. broušení, zpracování kovů atd. Zajímaly se o počty dětí ve třídách, délku vyučování a jak probíhá praktická výuka.Poté se skupiny vyměnily. Kolem 12 hodin se přesunuli do areálu Na Průhoně 4800, Chomutov, kde proběhl oběd a ubytování dětí z DD Most a DD Vysoká Pec. Následně se přesunuli do další budovy školy, kde poté ve 14 hodin začala prohlídka areálu školy Školní 56, Chomutov (pracoviště elektrotechnických oborů, strojních oborů a oborů požární techniky), kde získali informace o oborech, možnostech využití v pracovní praxi atp. Byla předvedena ukázka pracovních činností při práci s elektrotechnickým materiálem (kabely, spojky, koncovky, zásuvky atd.) a při zapojování jednoduchých elektrotechnických obvodů. Proběhl též pracovní workshop a testování znalostí v učebnách: PC, programovatelných technologií, bezpečnostních a elektropneumatických systémů v učebně a využití PC při výuce. Ukázali si také využití výukových stavebnic Voltík a Elektro-Merkur při simulaci obvodů a inspiraci pro domácí testování, které byly pro tento účel jako vzdělávací pomůcky pořízeny na základě objednávky u firmy Amáta – Milena Janáková, Hradec Králové. Skupina „A“ začala s praktickými ukázkami elektrotechnických činností – elektrotechnické obory. Skupina „B“ začala s oblastí strojní zázemí strojních oborů a oborů požární techniky. Poté se skupiny vyměnily. Součástí programu bylo mnoho praktických ukázek a zejména byl kladen důraz na to, aby si děti samy "osahaly" materiály, stroje atp. Velmi se zajímaly o možnost pracovního uplatnění a zejména finanční ohodnocení vybraných profesí. Zaujala je část elektro obvodů, možnosti samostatné práce se stavebnicemi, líbila se jim též programovatelná stavebnice Lego a sami si zkoušeli různé obvody. Po skončení programu (16,45 hodin) proběhl opět přesun do areálu Na Průhoně 4800, Chomutov. Tímto byl program pro DD Chomutov ukončen a od 17,00 se spojila skupina DD Vysoká Pec a Most a proběhl hodinový interaktivní seminář s lektory na téma „vzdělávání jako šance na dobrou práci“, součástí byla diskuse. Po skončení semináře byla večeře a poté společný sportovní program, děti přenocovaly v prostorách ubytovny školy a druhý den začal program v rámci modulu Enviro.


Starší články