Úvodní strana > Aktuality > Realizace modulu Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov >

Realizace modulu Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov

08.12.2010 09:58

Na základě dojednání pedagogicko organizačního zajištění o realizaci modulu, kalkulace a následném vystavení objednávky se uskutečnil pro děti dvou partnerských zařízení DD Chomutov a DD Vysoká Pec 4. modul Job Step na OA, SOŠG a SOU Chomutov (Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov), a to ve středisku Václavská. Za DD Chomutov se zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec lektorka Mária Bartošová. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:

26. 10. 2010 – Děti obou partnerských zařízení byly přivítány paní Bc. Alicí Berchovou na dislokovaném pracovišti ve Václavské ulici. Tento objekt je v provozu 3 roky a žáci zde mají rozmanité zkušenosti, jako např. prodej hotových jídel, prodej studené kuchyně a zákusků, které sami vyrobí.

Děti se pozastavily nad šikovností učňů v oboru kuchař – číšník, nebo jen kuchař. Všimly si nižších cen, třeba za chlebíčky a samy se ptaly – „Komu náleží takto vydělané peníze?“ Paní Berchová ochotně odpovídala, že výdělkem si žáci pokryjí nákup surovin a vlastní stravování ve středisku. Následovalo krátké školení o bezpečnosti, hygieně a požární ochraně na pracovišti. Poté se děti s chutí občerstvily a ochutnaly ze široké škály studené kuchyně. Z jejich otázek bylo patrné, že se těšily, co v tento den všechno samy vyzkouší. Všichni se převlékli do pracovních oděvů a rozdělili se na určitá pracoviště.

Zaujetí dětí přetrvávalo i v následujících částech celodenního programu, které probíhaly přímo na určitých pracovištích, vždy pod dohledem učňů i pedagogického dozoru. V tomto dni šlo o širokou škálu ukázkových prací. Děti byly šťastné, že jim pod rukama rostly hotové výrobky. Dávaly to neustále najevo šťastným úsměvem a neustálými dotazy „ Jestli těsto zadělávají dobře, zda jsou nudle dostatečně tenké a palačinky dost opečené“. Každé z dětí si vyzkoušelo vše z nabídky tohoto dne. Jednalo se o přípravu kynutých koláčů s mákem a tvarohem. Děti s lektorkami upekly společně pod odborným dohledem některé druhy zákusků a vánoční perníčky. K obědu si děti nakrájely do polévky domácí nudle. Byla to pro ně úplně nová zkušenost. Na pracovišti studené kuchyně zabředly do tajů výroby růží z mrkve a ředkve, kytičky z pórku a naučily se postup zpracování studené sýrové rolády.Vše, co dětem vyšlo pod rukama si také samy snědly. To jim bylo velikou odměnou za snahu a vzornou práci. Mistři prokázali velkou profesionalitu, neboť dětem přizpůsobivě odpovídali na dotazy a vše jim vysvětlili v praktických souvislostech.

Na děti čekala již vytvořená slavnostní tabule, kterou připravili sami učni. Na stolech leželo menu a děti absolvovaly odbornou přednášku k hlavním zásadám stolování. Některé informace byly pro děti úplně nové, jako např. servírování od pravé ruky a úklid stolu od ruky levé, dále kdo je hostitel a jak se u stolu slušně chovat.

Následující program vycházel opět z aktivní účastí dětí při přípravě křehkých  pizza rohlíčků. Společně  s učni zadělali kynuté těsto a s paní mistrovou přidávaly všechny ingredience. Výsledek byl úžasný chuťově i vzhledově. Děti konstatovaly, že se moc těší, až rohlíčky udělají samy na skupinách v dětských domovech. Na jiném pracovním úseku se dokončovaly zdobící práce na cukroví a perníčkách. Výsledkem byly vánoční ozdoby a krásná perníková chaloupka. Zajímavou zkušeností pro děti bylo vyřezávání různých tvarů z ovoce a zeleniny (např. růže a jiné květinové motivy). Dozvěděly se, že je potřeba kolečka zeleniny namočit do studené a slané vody, aby mohly tvarovat. Učni předvedli i flambování palačinek, děti pouze ochutnaly, samy si činnost nevyzkoušely, vzhledem k její náročnosti, jen se vyptávaly „Jak dlouho si učni toto nacvičovali.“ Jestli nemůže vzniknout požár.“ Proč se musí používat alkohol.“ Na všechny otázky vždy dostaly vyčerpávající odpovědi pod dohledem mistrů. 

Dále se všichni přesunuli do učebny, kde proběhl workshop k volbě budoucího povolání. Uvolněně mistři s dětmi povídali o své práci a odpovídali dětem, co všechno pro tuto profesi je nutné absolvovat a jaké předpoklady člověk musí mít.

Všichni se rozcházeli ve velice příjemné atmosféře. Mistři vyšli z řad této střední školy  a dobře si uvědomují, že děti se vychovávají nejlépe vlastním příkladem. Nic dětem  nevnucovali, pouze radili a doporučovali. Děti na takové jednání opravdu slyšely.  

Na památku si děti odnesly osvědčení o účasti, samozřejmě s obrovskou pochvalou za celodenní práci.    

 Modulu Job Step č. 4 se zúčastnilo celkem 13 dětí – z DD Chomutov 6 dětí (2 hoši, 4 dívky), z DD Vysoká Pec 7 dětí (2 hoši, 5 dívek).
Starší články