Úvodní strana > Aktuality > Projekt EDUCA >

Projekt EDUCA

05.08.2008 08:47
Občanské sdružení GENESIA realizuje od 1.8.2008 projekt s názvem: EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji

Partnery projektu jsou spol. Asista, s.r.o. a spol. RENTEL, a.s.

Hlavní cíle projektu:

Doplnit aktuálně a efektivně profesní vzdělanost a konkurenceschopnost cílových skupin v regionu Ústeckého kraje prostřednictvím cíleného zaměření vzdělávacích aktivit na praktické profesní a pedagogické znalosti pružně reagující na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání . Zvýšit kvalitu, dostupnost a atraktivnost dalšího vzdělávání cílových skupin na základě realizace vzdělávacích aktivit projektu využitím eLearningu a kombinovaných forem výuky.

Dílčí cíl:

Realizovat aktivity projektu za podpory 7 celookresních informačních seminářů, 37 eLearningových kurzů, 87 prezenčních workshopů a seminářů, 18 víkendových workshopů, provozem informačního webového portálu, Poradenského centra EDUCA a 7 koordinačních center v jednotlivých okresech ÚK a dalšími podpůrnými akcemi projektu.

Starší články