Úvodní strana > Aktuality > Přípravný workshop modulu Job Step v DD Hora Sv. Kateřiny >

Přípravný workshop modulu Job Step v DD Hora Sv. Kateřiny

03.11.2009 18:44

V Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny proběhl přípravný workshop modulu Job Step s lektorkou Zdeňkou Bertholdovou, a to v níže uvedeném termínu a náplni:
2. 11. 2009 – na základě výběrů dětí v dětském domově, které budou zvažovat v tomto či příštím školním roce svou volbu povolání proběhl workshop, kde byly děti seznámeny s modulem Job Step.
Děti sdělovaly lektorce jaké má kdo zájmy, jak prospívají ve škole, jak si představují budoucnost, budoucí práci, čeho by chtěli v životě dosáhnout a jakou mají představu o financích, které budou potřebovat pro realizaci svých představ. Probraly s lektorkou možnosti naskytujících se maturitních a učebních oborů různých škol, jejich náročnost, a to i v jednotlivých předmětech. Některé děti neměly utvořenou představu zatím žádnou, a proto si prohlédly nabídky získané z ÚP v Mostě ve formě brožur a dále zhlédly informace na internetových stránkách škol v sousedních městech, jako je Chomutov, Jirkov, Údlice a Teplice a také brožury, které byly lektorce školami poskytnuty. Děti se shodly na tom, že by nechtěly studovat daleko od dětského domova a chtěly by se vracet o víkendech. Zájem jedné dívky byl o studium Obchodní akademie v Mostě, o které ji byly předány vyčerpávající informace. Další dívka projevila zájem o obor kuchařka-číšnice, který se naskytuje na dvou školách v Mostě, ale zde je slabší prospěchový průměr dívky, proto by byla vhodná volba verze učňovského oboru nikoliv maturitního. Další zájem byl o obor truhlář, automechanik, montér suchých staveb na SŠT ve Velebudicích v Mostě. U těchto oborů děti vyhodnotily informace na základě poznatků od starších dětí-učňů, kteří zmiňované školy navštěvují. Další chlapec by měl zájem o bor pekař nebo kuchař, což bylo zhodnoceno jako výhledově vhodný obor.
V závěru workshopu všichni společně s lektorkou vyhledávali na internetu a v tisku informace o uplatnění se na trhu práce, vyhodnotili poptávku po jednotlivých oborech jednak v kraji, v republice, ale i v zahraničí, dále finanční ohodnocení za práci, srovnávali mzdy v jednotlivých krajích i nabídky firem ohledně ubytování, možnosti stravování a pracovní doby.
Takto děti získaly prvotní důležité informace a znalosti, aby měly reálnou představu o možnostech vzdělávání či pracovního uplatnění.


Starší články