Úvodní strana > Aktuality > Pedagogové a vychovatelé se stále vzdělávají v PC kurzech v projektu Podaná ruka >

Pedagogové a vychovatelé se stále vzdělávají v PC kurzech v projektu Podaná ruka

26.06.2009 14:00

V období 4-6/2009 pokračovala výuka v PC kurzu pro pedagogické a výchovné pracovníky, který byl zahájen v 3/2009 v DD Duchcov, ale také byly zahájeny další 3 PC kurzy v níže uvedených partnerských zařízeních:

ZŠ Bitozeves
• kurz PC – výuka s Mgr. Veronikou Nipauerovou, výuka od 11. 5. 2009 do 22. 6. 2009 ; odučeno bylo 15 vyuč. hodin, účast 6 žen. Kurz probíhá v učebně PC v ZŠ Bitozeves.

DD Žatec
• kurz PC – výuka s Ing. Tomášem Brožovským, výuka od 16. 4. 2009 do 25. 6. 2009; odučeno bylo 18 vyuč. hodin, účast 10 žen. Výuka probíhala v PC učebně DD Žatec.

DD Chomutov
• kurz PC – výuka s p. Pavlem Petrekem, výuka od 3. 4. 2009 do 22. 6. 2009; odučeno bylo 20 vyuč. hodin, účast 12 osob,  z toho 1 muž a 11 žen. Výuka probíhala v PC učebně DD Chomutov.

Pokračující výuka v partnerském zařízení:
DD Duchcov
• kurz PC – výuka s Ing. Janem Vrtiškou, výuka od 4. 3. 2009 do 17. 6. 2009; odučeno bylo od počátku kurzu 24 vyuč.hodin; účast 11 osob, z toho 1 muž a 10 žen. Výuka probíhala v PC učebně DD Duchcov.

Ve 4 PC kurzech bylo dosud podpořeno celkem 39 pedagogických pracovníků a vychovatelů, z toho 2 muži a 37 žen.

S novými účastníky kurzu byly sepsány dohody o účasti v projektu Podaná ruka. V rámci projektového rozpočtu partnerská zařízení postupně pořídila vhodné výukové pomůcky pro jednotlivé kurzy PC na základě objednávek jako např. učebnice informatiky, sešity, CD.

Po hlavních prázdninách budou opět v novém školním roce 2009/2010 PC kurzy pokračovat.


Starší články