Úvodní strana > Aktuality > Modul Enviro - DD Most 7/2010 >

Modul Enviro - DD Most 7/2010

04.10.2010 11:44

V období 12. 7. 2009 – 18. 7. 2010 se zúčastnilo 18 klientů ((8 hochů, 10 dívek) z  DD Most 7 denního pobytu v Krušných horách v obci Načetín. Na základě objednávky byla zajištěna doprava u Dopravního podniku města Mostu a Litvínova (autobus s přívěsem), a to z důvodu většího počtu dětí a zavazadel. Náklady na ubytování, stravování, ped. doprovod atp. byly hrazeny z jiných, než projektových zdrojů.

Tento pobyt byl připraven již na základě zkušenosti s aktivitou modulu Enviro, kdy proběhl víkendový pobyt minulý rok v obdobné době tj. v červenci 2009.  Tentokrát šlo opět především o praktické zkušenosti s šetrným chování vůči přírodě, ale též ověření si některých věcí v praxi. např. jak děti budou hospodařit s odpadem v jiném prostředí než v prostředí DD, jak budou šetrné vůči vodě či jak zvládnou nenarušovat přírodu např. lámáním větví atp. Některé aktivity byly převzaty z minulého pobytu, neboť měly mezi dětmi pozitivní ohlas.

V rámci pobytu proběhl výlet k větrné elektrárně v Krušných horách – na tento výlet  navázalo diskusní téma využití alternativních zdrojů energie (děti měly možnost vidět též u některých domů v horách malé vodní elektrárny). Na chatě pak měly možnost přípravy dříví na zatopení v kamnech a také možnost na nich vařit. Následovalo krátké zamyšlení nad způsobem života na počátku 20. století, kdy toto byla běžná praxe oproti nynějšku (ústřední topení, plynová kamna).

Dále  se děti pravidelně učily pracovat s turistickou mapou. Každé dostalo za úkol naplánovat výlet v rozsahu 5 nebo 10 km s vypsáním možných zajímavostí na trase (např. pomníčky, skály, rybníky atp.) Poté byl obvykle jeden z výletů vybrán a děti vyrazily. Cestou zpět 3x proběhl sběr zátopového dříví na večerní táborák, včetně zkušební práce se sekyrkou a pilou. Večer 3x proběhl táborák, každé z dětí si připravilo svůj „klacek“ na opékání, pro mnoho dětí to byla první zkušenost s obdobnou činností.

Proběhl výlet na rozhlednu  s výhledem do Krušných hor a možností popisu vlivu těžebního průmyslu resp. náhled na jeho následky v celé jeho šíři. 

Dále se děti věnovaly otázce sběru hub, jejich využití, možnosti záměn a nutnosti sběru jen bezpečně poznatelných hub. Několik z nich nalezli spolu s vychovateli a pokusili se je identifikovat dle mykologického atlasu. Děti také identifikovaly stromy a rostliny.

V průběhu pobytu dělali společně s vychovateli v podvečer diskusní sezení, v jejichž závěru děti pracovaly s papírem, obrázky, lepidlem, barvami, nůžkami atp. a vytvářely barevné informační obrázky a shrnující panely, které mapovaly denní činnost. Těmito pak vyzdobovaly prostory chaty. Pomůcky na tuto práci byly využity ze zakoupeného materiálu pro projekt Podaná ruka. Děti tak měly možnost se seznámit s tématy: alternativní zdroje energie, hospodaření s odpady, rekultivace přírody po těžbě, péče o les (lesní školky),  pěstování vlastních plodin a vazba na bio potraviny.


Starší články