Úvodní strana > Aktuality > Kurzy PC pro pedagogy za období 01-03/2010 >

Kurzy PC pro pedagogy za období 01-03/2010

06.04.2010 17:15

V období 01-03/2010 probíhala výuka pedagogů a vychovatelů v 5 PC kurzech. Od počátku této aktivity bylo dosud podpořeno v 8 PC kurzech celkem 73 účastníků, z toho 4 muži a 69 žen.

Účastnici PC kurzů oceňují možnost rozšířit si své stávající znalosti a jejich ověření v praxi při práci s dětmi, které např. též navštěvují PC kurzy a nebo mají výuku ICT ve školách a poté se v domově mohou na výuku připravovat a vychovatelé jsou schopni reagovat na jejich potřeby. Účastníci obdrží osvědčení po úspěšném absolvování 40 hodin výpočetní techniky.

Výuka pedagogických pracovníků probíhala v níže uvedených partnerských zařízeních:

ZŠ Bitozeves
• kurz PC 1 – základní obsluha s Mgr. Veronikou Nipauerovou, odučeno bylo již celkem 40 vyuč. hodin a bylo celkem podpořeno 6 osob; výuka probíhala v učebně PC v ZŠ Bitozeves s celkovou účastí 6 žen
• kurz PC 2 – pokročilá obsluha s Mgr. Veronikou Nipauerovou, odučeno bylo 8 vyuč.hodin; účast 6 osob; výuka probíhá v učebně PC v ZŠ Bitozeves s celkovou účastí 6 žen
ZŠ Litvínov-Janov
• kurz PC 1 – s lektorem Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem, odučeno bylo již od počátku kurzu 32 vyuč.hodin za účasti 13 osob
• kurz PC 2 – s lektorem Ing. Janem Vaňkem, odučeno bylo již od počátku 24 vyuč.hodin za účasti 10 osob
Obou kurzů, které probíhají v učebně PC na ZŠ a MŠ Litvínov-Janov se celkem účastní 23 žen.
DD Hora Sv. Kateřiny
• kurz PC – s p. Michalem Vostárkem, dosud bylo odučeno 6 vyuč. za účasti 10 osob; výuka probíhala v PC učebně DD Hora Sv. Kateřiny s celkovou účastí 10 osob, z toho 2 muži a 8 žen.


Starší články