Úvodní strana > Aktuality > Interaktivní seminář modulu Podaná ruka 03/2011 >

Interaktivní seminář modulu Podaná ruka 03/2011

05.04.2011 16:25

Projektový plán interaktivních seminářů v rámci modulu Podaná ruka je celkem 24 seminářů, z nichž bylo dosud realizováno 20, z toho 1 byl realizován v období 01-03/2011. V interaktivních seminářích bylo podpořeno v období 01-03/2011 4 děti, z toho 3 hoši a 1 dívka a od počátku projektu bylo podpořeno celkem 120 dětí z toho 71 hochů a 49 dívek.  

Interaktivní seminář probíhal dle níže uvedeného popisu v partnerském zařízení:

DD Duchcov

3. Interaktivní seminář pro vychovatele a děti proběhl dne 21. 3. 2011, a to pod vedením lektorky Mgr. Hany Rothové. Semináře se zúčastnily 4 děti (3 hoši, 1 dívka) a 17 vychovatelů. Zaměřením semináře byla specifika domácí přípravy v kolektivním zařízení pro vychovatele s praktickými ukázkami práce s dětmi.

Vychovatelé byli seznámeni s níže uvedeným:

 • intelektová pásma, porovnání jednotlivých schopností u dětí v různých intelektových pásmech
 • stručně charakteristika SPU, ADD, ADHD
 • základní pojmy užívané ve zprávách z vyšetření v PPP, integrace, podpůrný program, podmínky vzdělávání v ZŠP
 • obecné zásady efektivní domácí přípravy
 • deficity v motorice, konkrétní možnosti rozvoje jemné motoriky a zejména grafomotoriky
 • deficity v percepci zrakové a sluchové, konkrétní možnosti rozvoje percepce
 • konkrétní možnosti pomoci a vedení jednotlivce ve skupince dětí při rozvoji komplexních dovedností, především čtenářských a písařských včetně aplikace gramatických pravidel.

Proběhla ukázková práce s dětmi vychovatelům:

 • konkrétní možnosti rozvoje grafomotoriky – uvolňovací cvičení ruky, kresebná cvičení, pracovní listy k rozvoji grafomotoriky, doplňkové činnosti při rozvoji jemné motoriky, počátky písařského výcviku
 • metody, pomůcky a možnosti rozvoje zrakového a sluchového rozlišování (práce s kostkami při rozlišování tvrdých/měkkých slabik, „malování“ slov při rozlišování délek samohlásek, techniky na rozvoj fonematického rozlišování, pracovní listy na podporu zrakového rozlišování tvarů)
 • metody rozvoje čtenářských dovedností – postřehování slabik a slov, metoda párového čtení, výběrově párového čtení, rozvoj porozumění a reprodukce textu
 • práce s chybou v písemném projevu, volba optimálních technik podle jednotlivých typů chyb specifických a gramatických.

Dětem i vychovatelům bylo poděkováno za velmi příjemnou spolupráci. Činnost se všem líbila, forma interaktivního semináře vychovatelům i dětem vyhovovala. Do všech činností se zapojili se zájmem.


Starší články