Úvodní strana > Aktuality > Environmentální workshop pro děti z DD Žatec >

Environmentální workshop pro děti z DD Žatec

21.07.2011 15:23

V rámci environmentálního okruhu „Odpady a odpadové hospodářství“ byl dojednán pro 13 dětí z DD Žatec workshop, a to přes žateckou Městskou policii, která děti pravidelně školí.

  • Dne 20. 5. 2011 ve škole při DD Žatec navštívily děti dvě příslušnice Městské policie v Žatci a přivedly s sebou i svou spolupracovnici, a to z odboru životního prostředí Městského úřadu v Žatci. Děti pozorně sledovaly dobře připravenou přednášku a zvědavě obracely v rukou všelijaké ekologické pomůcky, které jejich eko návštěva přinesla s sebou. Všichni se dopodrobna dozvěděli o našich zákonných povinnostech při nakládání s odpady, o tom, jak jsou porušení pravidel v této oblasti ze zákona sankcionována, byli seznámeni s příslušnými paragrafy, dle kterých se prohřešky vůči zákonu trestají. Děti byly trošičku vystrašené strohou řečí paragrafů a přísností přednášejících – on ten právnický jazyk není příliš něžný. Jak přednáška plynula, i přísnost se trochu vytratila a vrátili se postupně ke smyslu dodržování ekologických pravidel.  Jak se děti dozvěděly, pravidla lidského chování vůči přírodě obsažena ve vyhláškách a zákonech se všem vyplatí dodržovat, protože budou bohatě vyvážena něžností zdravé přírody vůči nim.

Dětem byly zrekapitulovány také pravidla třídění odpadu týkající se zařízení dětského domova, kde jsou umístěny příslušné nádoby, které byly pořízeny v rámci projektu Podaná ruka.
Starší články