Úvodní strana > Aktuality > DD Chomutov a DD Vysoká Pec 04/2010 - 2. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr >

DD Chomutov a DD Vysoká Pec 04/2010 - 2. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr

27.04.2010 15:34

Pro děti dvou partnerských zařízení DD Chomutov a DD Vysoká Pec se uskutečnil program 2. modulu Job Step, a to na Střední odborné škole Litvínov-Hamr. Stravování bylo zajištěno v restauraci v Litvínově u A.S.C. Litvínov. Doprava byla řešena vlastními mikrobusy, resp. dětských domovů. Za DD Chomutov se zúčastnila lektorka modulu Job Step Mgr. Jana Vránová a za DD Vysoká Pec p. Hana Topolančinová. Modul se uskutečnil v následujícím termínu s níže uvedenou náplní:
• 17. 4. 2010 – Děti byly po příjezdu přivítány osobně paní ředitelkou školy Ing.Alenou Přibylovou a byl jim představen její zástupce Mgr. Bohumil Černý pro praktické obory, který je celým dnem po SOŠ provázel.
První zastávku měly děti u mistrové z kadeřnického salónu, kde každou zúčastněnou dívenku se nabídly studentky zkrášlit a žádná neodmítla. Následovali je i chlapci. Mistrové odborného výcviku nastínily dětem, jak výuka v jednotlivých ročnících probíhá, co všechno musí absolventky i absolventi zvládnout. Na vlastních modelech děti pozorovaly různé techniky stříhání a úpravy vlasů, samy kladly dotazy, na které se jim dostávalo odborných odpovědí. Salón nabízí služby rovněž veřejnosti, učni si tak mohou přivydělat, zároveň si takto vytváří vlastní klientelu, a to díky dobré spolupráci školy se zaměstnavateli. Děti zaujala u tohoto oboru i výuka odborných předmětů jako např. psychologie, odborné kreslení a zdravověda.
Další zastávkou dětí byla návštěva krejčovské dílny, kde si pod odborným výkladem prohlížely dobové kostýmy a dále stroje, na kterých se v dílně pracuje. Udivovalo je šití, stříhání a ještě více programové vybavení šicích strojů, kde si mohly i vybrat, jaký obrázek či nápis chtějí vyšít na tričko. Pokračovaly do aranžérského studia, kde pod příjemným vedením nasávaly děti práci, o které jim dosud chyběly představy, mohly samy vytvořit dekoraci a barevně podle své fantazie dokončit vymodelovaná zvířata. Konkrétní prací a vysvětlením o uplatnění v oboru se neustále dětem rozšiřoval obzor vědění. Po poledním obědě pokračovaly děti v dílnách truhlářských a čalounických. Děti se dotazovaly, zda vše, co zde viděly dělají učni sami, jestli samy dělají i nákresy. Mistři ochotně odpovídali, že skutečně je vše od začátku prací učňů. Znovu dětem zdůrazňovali, jak je důležité svou práci dělat rád, teprve pak se dostaví výsledky. Děti se seznámily a poprvé viděly, co vše umí i umělecký truhlář. V oboru tesař byla dětem ukázána výroba skříní v dílně s panem mistrem, dále výroba nábytku, kuchyňských linek a využití počítačových programů při jejich výrobě. Každý účastník prezentace si odnesl počítačem vyřezanou cedulku s vyrytým svým jménem. Děti si samy očistily dřívka a skládaly hlavolamy. Posledním výrobkem v čalounickém studiu byl dekorativní polštářek z kůže, děti si jej samy vycpaly natrhaným molitanem a pan mistr pomohl polštářek sešít. Děti poznaly učební obory, o kterých dodnes představu možná měly, ale mizivou.
Praktickým nahlédnutím do prezentovaných oborů samy děti konstatovaly, že už si spoustu prací, které souvisí s vyučením na tomto učilišti, umí v praxi představit. U společné večeře diskutovaly o proběhlých ukázkách a přemýšlely nahlas, co by si za obor zvolily. Ze strany školy byla aktivita velmi dobře připravena.
Modulu Job Step č. 2 se zúčastnilo celkem 13 dětí – z DD Chomutov 6 dětí (4 hoši, 2 dívky), z DD Vysoká Pec 7 dětí (4 hoši, 3 dívky.


Starší články