Úvodní strana > Aktuality > 1. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov >

1. přípravný workshop modulu Job Step v DD Duchcov

04.11.2009 19:10

V Dětském domově v Duchcově proběhl s lektorkou Mgr. Dagmar Slukovou první přípravný workshop k tréninkovému modulu Job Step, a to v tomto termínu a náplni:

3. 11. 2009 – děti absolvovaly workshop o orientaci v přípravě na povolání, probírali vysvětlení správné volby povolání a jeho význam pro život, seznámení s obsahem přípravy na povolání a proběhlo vlastní vyjádření jednotlivců k představě své budoucnosti a představě o budoucím povolání. Děti vypracovaly 2 testy – 1. test: odhad svých vlastností a schopností (technické nadání, počtářská a prostorová představivost, umění jednat s lidmi, 2. test: jak si vedu ve škole. Dále v oblasti sebepoznávání byly děti vedeny k reálnému hodnocení vlastní osoby, byly seznámeny s charakteristickými rysy osobnosti, uvědoměním si vlastních schopností a předpokladů pro určitá povolání, svůj zdravotní stav a tělesné znaky. V průběhu workshopu děti pracovaly s pracovními sešity „Příprava na povolání“. Následovaly s dětmi další 2 testy – 1. test: motorika, 2. test: schopnost soustředění. Na závěr byly jednotlivé testy vyhodnoceny a výsledky dětem individuálně sděleny. Děti dostaly úkol do příštího workshopu, aby si připravily zdůvodnění svého rozhodnutí o volbě povolání a vyhledaly si informace o svém vybraném oboru vzdělávání, případně se informovali u starších kamarádů.

Této aktivity se zúčastnilo 9 dětí (5 hochů, 4 dívky).
Starší články