Úvodní strana > Aktuality > 1. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 11/2009 >

1. Interaktivní seminář v DD Hora Sv. Kateřiny - 11/2009

22.11.2009 15:45

V Dětském domově Hora Sv. Kateřiny proběhl dne 21. 11. 2009 4 hodinový 1. Interaktivní seminář, a to v rámci výukového a vzdělávacího programu „Podaná ruka“, který byl určen pro 2 vybrané pedagogické pracovníky partnerského zařízení se zaměřením na techniky učení s praktickými ukázkami a procvičováním přímo na konkrétních dětech dětského domova, ke kterým mají tito pedagogové vztah. Takto získané nové odborné znalosti poskytnuté lektorkou Mgr. Martinou Stawiarzovou, které byly názorně aplikovány při účasti 4 dětí, z toho 3 chlapců a 1 dívky, mohou po absolvování semináře následně uplatnit pedagogičtí pracovníci při běžné domácí přípravě dětí.
Děti byly vybrány jednak se slabším prospěchem, ale i průměrným.
Konkrétní techniky učení s praktickými ukázkami se s dětmi pohybovaly v oblasti českého jazyka, fyziky a přírodopisu. Jednalo se např. o výrobu pravopisných přehledů, práci s odborným textem – orientace v textu a výpisky, výrobu karet se vzorci, práci s chybou – fyzikální výpočty, opravy diktátů – odůvodňování pravopisných jevů, práci s novou učební látkou atp .


Starší články