Úvodní strana > Projekty > Probíhající projekty > Rovné šance - Vejprty >

Rovné šance - Vejprty

název projektuRovné šance - Vejprty

reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_029/0001206

termín realizace1.9.2023 – 31.8.2026

Cílem je přispět ke zlepšení podpory dětí z rodin v obtížné socioekonom. situaci ve městě Vejprty, a to formou efektivní a účinného systému podpory těchto rodin v Centru podpory - RŠ.
Multidisciplinární spolupráce v týmu, tvorba metodiky a strategie prevence odchodů.
Motivačnía vzdělávací programy pro děti a rodiče, zvýšení informovanosti o přínosech vzdělání, mimoškolní doučování a zájmová činnosti žáků včetně prázdnin.

Spolupracují subjekty: ZŠ a MŠ Vejprty, město Vejprty, MSSS Vejprty


Starší články