Úvodní strana > Projekty > Probíhající projekty > Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty >

Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty

Projekt je financován ze zdrojů EU - Evropského sociálního fondu

------------------------------------

název projektu: Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty

reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016955

termín realizace: 1.8. 2020 - 31.12.2022

Číslo výzvy: 02_16_039

Název výzvy: Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. v prioritní ose 3 OP

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  realizuje od 1.8. 2020 na území města Vejprty Vzdělávací centrum Genesia, z.s., ve spolupráci s finančními partnery Základní škola a Mateřská škola Vejprty, p.o. a MSSS Vejprty, p.o. projekt s názvem „Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty“ . 

Ten, jak již název napovídá, navazuje na nedávno úspěšně ukončený projekt "PODPORA – rozvoj inkluzívního vzdělávání v MŠ a ZŠ", který realizovalo město Vejprty spolu s oběma výše uvedenými partnery. Nově zahájený projekt vychází z aktualizované verze "Místního plánu inkluze pro vzdělávání", který zpracovalo město Vejprty ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

 

Projekt „Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty“ bude probíhat do prosince 2022 a je zaměřen na proinkluzivní opatření  a podporu dětí/žáků ve Vejprtech, kteří jsou znevýhodněni v dosahování školního úspěchu s ohledem na prostřední sociálně vyloučené lokality. Cílem je zvýšit jejich šanci na úspěch ve vzdělávání a též na setrvání ve vzdělání i po skončení ZŠ. Realizované aktivity pokrývají široké spektrum podpory žáků ZŠ a části rodičů. Jedná se o  personální podporu formou pozic školních asistentů/tek v ZŠ a v MŠ,  aktivity kariérového poradenství (např. výjezdy do středních škol mimo území města Vejprty), pravidelné doučování v prostředí škol, ale též nabídka zájmových vzdělávacích aktivit v průběhu školního roku formou kroužků (sportovní, environmentální, kulturní aj.), ale též zážitkové vzdělávací aktivity o letních prázdninách. Pro rodiče dětí předškolního věku jsou připravené workshopy a pro rodiče žáků ZŠ pak poradenství. Veškeré aktivity jsou pro jejich účastníky zdarma.


Starší články