Můžeme a chceme

název projektu: Můžeme a chceme

reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441

termín realizace: 1.6.2020 - 31.3.2022

Hlavním cílem projektu je podpořit pracovní a sociální integraci osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů spolupracující organizace DSS Háj a Nová Ves, p.o.. Jedná se o osoby s invaliditou 1. až 3. stupně. Aktivity: motivačně aktivizační program, bilanční diagnostika, pracovně/profesní trénink, prac. asistence, zaměstnávání.

V rámci 5 klíčových aktivit bude zapojeno min. 25 osob z řad CS, min. 20 získá bag. podporu, 7 osob zaměstnání.


Starší články