Úvodní strana > Projekty > Probíhající projekty > GENDER POINT Databuilding s.r.o. >

GENDER POINT Databuilding s.r.o.

název projektu: GENDER POINT Databuilding s.r.o.

reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010592

termín realizace: 1.2.2020 - 31.7.2021

Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA - zřídit tzv. Gender point v Mostě a v Litvínove, realizovat 26 vzdělávacích akcí, zpracovat min. 5 strateg. dokumentů. Realizovat re-audit a vyhodnotit úspěšnost zavedených změn a konkrétních realizovaných výsledků a výstupů. Aktivitami podpořit min.10 osob.


Starší články