Úvodní strana > Projekty > Probíhající projekty > Dobrá příležitost v Mostě >

Dobrá příležitost v Mostě

název projektu: Dobrá příležitost v Mostě

reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_029/0001566

termín realizace: 1.9.2023 – 31.8.2026

Podpora prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání s důrazem na žáky z primární CS v části města Mostu se soc. vylouč. lokalitami

5 klíčových aktivit:
- multidiscipl.tým (metodika)
- 5 mimoškolních vzděl. a zájmových klubů
- ind. podpora rodičů při domácí přípravě
- vzdělávací a motivační podpora dětí (kempy, externí)
- 11 vzděl. a motivační workshopů pro rodiče,

spolupracující subjekty: Diakonie ČCE, 5 spolupracujících ZŠ plus OSPOD


Starší články