Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty > Projekt EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji >

Projekt EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji

Hlavním cílem projektu bylo doplnit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti pedagogů a řídících pracovníků zaměřené na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla eLearningu, na reaktivaci znalostí z obsluhy PC, cizích jazyků a dovedností s projektovými cykly a práci v týmu. Aktivity projektu byly určeny cílovým skupinám ze všech typů škol v Ústeckém kraji.

Vzdělávací aktivity projektu byly realizovány pomocí moderních a efektivních metod eLearningu (tutorované on-line kurzy) se zaměřením na flexibilitu a individuální řešení studia a doplněny prezenčními workshopy a studijními oporami.

Hlavní aktivity projektu:

  • Realizace sedmi prezentačních seminářů pro širokou pedagogickou veřejnost se zaměřením na informace o moderních metodách eLearningu a o možnostech jeho využití  ve výuce i mimo ni.
  • Realizace tutorovaných on line kurzů (s přímou podporou lektora) se zaměřením na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla eLearningu, na reaktivaci znalostí pracovníků škol z obsluhy PC, cizích jazyků a dovednosti s projektovými cykly a práci v týmu.
  • Zřízení a vybavení sedmi koordinačních center projektu na vybraných školách v jednotlivých okresech Ústeckého kraje

V rámci projektu bylo zřízeno rovněž poradenské centrum v Ústí nad Labem s cílem šířit dobré zkušenosti s moderními formami výuky, realizovat workshopy zaměřené na aktuální témata spojená s pedagogickou praxí, realizaci sedmi zahraničních exkurzí a dalších doplňujících aktivit.

Aktivity projektu byly průběžně konzultovány se zástupci cílových skupin a přizpůsobovány aktuálním požadavkům na odbornost pedagogických pracovníků v Ústeckém kraji.

Projekt by realizován občanským sdružením GENESIA s podporou partnerů projektu, a to společnostmi ASISTA, s.r.o. a RENTEL , a.s.

Zpracování obsahů kurzů a jejich realizace probíhala ve spolupráci s Centrem celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni.

---------------------------

Pracovní sešity jsou ke stažení zde:

    Využití interaktivní tabule ve výuce – ActivBoard, InterWrite

    Práce a komunikace v pedagogickém týmu, psychohygiena pro učitele

    Využití interaktivní tabule ve výuce Smart Board

    Využití ICT ve výuce českého jazyka

    MS Office Excel 

    MS Office Word

    Využití ICT ve výuce dějepisu

    Základy NJ   

    Základy AJ

    Projektové cykly a administrace projektů

    Stavba PC a správce sítí

    Využití ICT ve výuce přírodopisu a biologie

    Zpracování multimedií - MS PowerPoint 2007

    MS Office Outlook + IE 8

    Jak být úspěšným tutorem on-line kurzu

    Využití ICT ve výuce matematiky

    Využití ICT ve výuce chemie

    Využití ICT ve výuce anglického jazyka

    Metodika autorské práce při tvorbě on-line kurzů

    Tvorba kurzů v autorském nástroji ProAuthor


Starší články