Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty > OTA - otec v akci >

OTA - otec v akci

název projektu: OTA – otec v akci
reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_061/0003310
realizace projektu: 1.1.2017 - 31.12.2018

Projekt “OTA - Otec v akci”, je vzdělávací a osobnostně rozvojový projekt pro otce a jejich děti do 15 let.

Má za cíl projasnit, posunout  otcovskou vizi a směr otcovství a prohloubit  vztahy se svými dětmi skrze regionální setkávání. Setkání ve formě přednášek, seminářů a workshopů vedou facilitátoři vytvářející prostor, kde se  otcové vzájemně inspirují a sdílejí své otázky a zkušenosti ze svého života. Vzájemné naslouchání a vnímavá přítomnost ostatních, podněty a odpovědi na otázky bez souzení a rychlo-kvašných a nevyžádaných rad. Osobní zkušenosti účastníků, jejich upřímnost a otevřenost umožňují udělat si jasno v mnoha oblastech otcovství, které si možná ani teď neuvědomuješ.
Velkým cílem projektu je protnout a nalézt soulad a prosperitu mezi otcovstvím, společném rodičovství s manželkou a v tom žít naplňující partnerský život.

Tento projekt umožní předejít krizím otcovství, nebo také předejít stejným chybám, které dělal náš vlastní otec. Umožní hledat a nalézat odpovědi na otázky, které ti jako otci leží na srdci.

Facilitátoři regionálních kruhů jsou muži otcové, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením mužského kruhu a mužských skupin.

Součástí projektu je možnost absolvovat "Taťkárium" - akční vícedenní společný čas pro otce a děti. Podmínky účasti na Taťkáriu se účastníci dozví na regionálních kruzích.

Více naleznete na webu projektu ZDE.


Starší články