Lektorský kruh

reg. číslo: CZ.1.07/3.2..11/03.0130

Celková délka projektu je 12 měsíců, projekt byl zahájen 1.1. 2014 a ukončen 31.12. 2014.

Hlavním cílem projektu je rozšíření, prohloubení a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pro lektory dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji tj. celková podpora odborného profesního vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání (dále DV) v tomto kraji.

Mezi dílčí cíle projektu patří rozšíření vzdělávací nabídky pro lektory DV prostřednictvím vytvoření 2 modulárních kurzů zaměřených na aktuálně potřebné oblasti pro tuto cílovou skupinu tj. vedení skupiny účastníků DV a dovednosti lektorů DV pro uplatnění na trhu. Zkvalitnění a přizpůsobení vzdělávací nabídky ve vazbě na zjištěné potřeby lektorů DV prostřednictvím využití moderních ICT technologií (mobilní aplikace, e-learning, multimediální komponenty programů) a aktivního zapojení.

Vice naleznete na webu projektu ZDE.


Starší články