Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty > Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě >

Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě

Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0./0.0./15_007/000206

Doba trvání projektu: 1. 9. 2016 - 31.8. 2019

Projekt byl podpořen v rámci  operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program  v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP

 

Hlavním cílem projektu je přispět k zavedení  proinkluzivních opatření na 8 mosteckých základních školách hlavního vzdělávacího proudu a  podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání žáků ohrožených školským neúspěchem, a to žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostření. Toto umožní zvýšit šanci na "úspěch pro každé dítě", což je mimo jiné i  posláním celorepublikové akce KLIMA, přičemž dojde ke snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělání.
 

Více informací naleznete na webu projektu ZDE


Starší články