Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty > GENAU - genderové audity >

GENAU - genderové audity

název projektu: GENAU - genderové audity

reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285

termín realizace: 1.9.2017 - 31.8.2018

Cílem projektu je zrealizovat 9 genderových auditů (GA) dle metodického standardu GA. V devíti auditovaných subjektech analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.

Výstupy projektu - Závěrečné zprávy z genderových auditů

- Knihovna Most

- Databuilding, s.r.o.

- Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace

- Hospic v Mostě

- MěÚ Lovosice

- ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

- Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace


Starší články