Úvodní strana > Projekty > Dokončené projekty >

Dokončené projekty

Zkusíme to společně
název projektu: Zkusíme to společně
reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010552
termín realizace: 1.1.2020 - 30.9.2021
Hlavním cílem projektu je podpořit pracovní a sociální integraci osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů spolupracující organizace MSSS Vejprty. Jedná se o osoby s invaliditou 1. až 3. stupně.
Klíčové aktivity: motivačně aktivizační program, bilanční diagnostika, pracovně/profesní trénink,
Služby pro rodiče na Chomutovsku a v Litvínově - pokračujeme
Od září 2018 do června 2021 realizuje Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt s názvem „Služby pro rodiče na Chomutovsku a v Litvínově - pokračujeme" s reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008015. Projekt je zaměřen na nabídku služeb rodičům ve formě zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ na Chomutovsku a v Litvínově, a to formou nabídky dětských klubů fungujících v budovách základních škol a příměstských táborů v době školních prázdnin.
Hlavním cílem projektu je vyrovnat příležitosti na trhu
Podpora žáků ZŠ v Mostě
Projekt je financován ze zdrojů EU - Evropského sociálního fondu
-------------------------------------------------------------------
název projektu: Podpora žáků ZŠ v Mostě
reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744
termín realizace: 1.9.2019 - 31.8.2022
Číslo výzvy: 02_16_039
Název výzvy: Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. v prioritní ose 3 OP
Dne 1.9.2019 je  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   real
GENDER POINT Databuilding s.r.o.
název projektu: GENDER POINT Databuilding s.r.o.
reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010592
termín realizace: 1.2.2020 - 31.7.2021
Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA - zřídit tzv. Gender point v Mostě a v Litvínove, realizovat 26 vzdělávacích akcí, zpracovat min. 5 strateg. dokumentů. Realizovat r
Můžeme a chceme
název projektu: Můžeme a chceme
reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012441
termín realizace: 1.6.2020 - 31.3.2022
Hlavním cílem projektu je podpořit pracovní a sociální integraci osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením resp. sociálně vyloučené z řad klientů spolupracující organizace DSS Háj a Nová Ves, p.o.. Jedná se o osoby s invaliditou 1. až 3. stupně. Aktivity: motivačně aktivizační program, bilanční diagnostika, pracovně/profesní trénink, prac.
Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty
Projekt je financován ze zdrojů EU - Evropského sociálního fondu
------------------------------------
název projektu: Pokračujeme s podporou pro ZŠ, MŠ Vejprty
reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016955
termín realizace: 1.8. 2020 - 31.12.2022
Číslo výzvy: 02_16_039
Název výzvy: Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. v prioritní ose 3 OP

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  realizuje od 1.8. 2020 n
Pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku
Od července 2021 do prosince 2022 realizuje Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt s názvem „Pro rodiče na Chomutovsku a Mostecku“ s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016314. Projekt je zaměřen na nabídku služeb rodičům ve formě zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ na Chomutovsku a Mostecku, a to formou nabídky dětských klubů fungujících v budovách základních škol a příměstských táborů v době školních prázdnin.
Hlavním cílem projektu je vyrovnat příležitosti na trhu práce pro
GENDER POINT na SZŠ Děčín
název projektu: GENDER POINT na SZŠ Děčín
reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010519
termín realizace: 1.9.2019 - 28.2.2021
Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA - zřídit tzv. Gender point, realizovat 16 vzdělávacích akcí, 3 workshopy dobré praxe, zpracovat min. 4 strateg. dokumenty. Realizovat re-au
1 2 3