Úvodní strana > O nás > Kdo jsme.... >

Kdo jsme....

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek (dále GENESIA) realizuje od roku 2004 projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširší okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně. Genesia je akreditovaným zařízením DVPP.

GENESIA  disponuje zkušeným pracovním týmem stálých a externích spolupracovníků, kteří se orientují v oblasti řízení projektů zaměřených na vybrané skupiny obyvatelstva se specifickými potřebami. Pracovní týmy jsou sestavovány operativně s ohledem na konkrétní projektové potřeby, tak aby byla zajištěna odbornost a efektivita práce.

GENESIA jako nositel projektů zpracovala projektové žádosti, projekty řídila a koordinovala, uzavírala smluvní vztahy s experty a dodavateli služeb, realizovala veškeré nákupy a výběrová řízení, spolupracovala s partnery projektů a zajišťovala jak projektové tak návazné aktivity z hlediska odborného, organizačního i technického. Zajišťovala výběr a kontakt s cílovými skupinami a dále komplexní prezentační aktivity včetně medializace projektu. Nedílnou součástí projektů byly též diseminační semináře, konference a projektové tiskoviny. V rámci partnerství se podílela GENESIA  na realizaci dílčích úkolů projektů souvisejících s analýzami, realizací vzdělávacích a poradenských aktivit, přímou prací s cílovými skupinami, prezentačních aktivit. Spektrum partnerů je velmi široké od veřejných institucí typu úřadů práce a krajských úřadů, přes školská zařízení až po občanská sdružení a obchodní společnosti.  GENESIA  má zkušenosti jak s projekty, kde je zapojen 1 či 2 partneři, tak projekty, kde je partnerů více např. v projektu JUNIORAKTIV či Podaná ruka to  bylo  např. 8 partnerů, v projektu Minipodniky na ZŠ 12 partnerů atp.

Při sestavování projektového záměru  GENESIA  vždy vychází z aktuální situace a potřeb cílových skupin, jakož i z předchozích zkušeností a osvědčeného partnerství se subjekty místních iniciativ, projekt poté realizuje vždy s partnery z dané lokality, kteří se nejvíce orientují v reálných podmínkách.

Odkaz na původní webové stránky sdružení do roku 2008 zde.............