Úvodní strana > O nás > Kdo jsme.... >

Kdo jsme....

Vzdělávací centrum Genesia, zapsaný spolek (dále GENESIA) realizuje od roku 2004 projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširší okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně. Genesia je akreditovaným zařízením DVPP.

GENESIA  disponuje zkušeným pracovním týmem stálých a externích spolupracovníků, kteří se orientují v oblasti řízení projektů zaměřených na vybrané skupiny obyvatelstva se specifickými potřebami. Pracovní týmy jsou sestavovány operativně s ohledem na konkrétní projektové potřeby, tak aby byla zajištěna odbornost a efektivita práce.

GENESIA jako nositel projektů zpracovala projektové žádosti, projekty řídila a koordinovala, uzavírala smluvní vztahy s experty a dodavateli služeb, realizovala veškeré nákupy a výběrová řízení, spolupracovala s partnery projektů a zajišťovala jak projektové tak návazné aktivity z hlediska odborného, organizačního i technického. Zajišťovala výběr a kontakt s cílovými skupinami a dále komplexní prezentační aktivity včetně medializace projektu. Nedílnou součástí projektů byly též diseminační semináře, konference a projektové tiskoviny. V rámci partnerství se podílela GENESIA  na realizaci dílčích úkolů projektů souvisejících s analýzami, realizací vzdělávacích a poradenských aktivit, přímou prací s cílovými skupinami, prezentačních aktivit. Spektrum partnerů je velmi široké od veřejných institucí typu úřadů práce a krajských úřadů, přes školská zařízení až po občanská sdružení a obchodní společnosti.  GENESIA  má zkušenosti jak s projekty, kde je zapojen 1 či 2 partneři, tak projekty, kde je partnerů více např. v projektu JUNIORAKTIV či Podaná ruka to  bylo  např. 8 partnerů, v projektu Minipodniky na ZŠ 12 partnerů atp.

Při sestavování projektového záměru  GENESIA  vždy vychází z aktuální situace a potřeb cílových skupin, jakož i z předchozích zkušeností a osvědčeného partnerství se subjekty místních iniciativ, projekt poté realizuje vždy s partnery z dané lokality, kteří se nejvíce orientují v reálných podmínkách.

Odkaz na původní webové stránky sdružení do roku 2008 zde.............

-------------------------------------------------------------------------------------------------

The Genesia Education Center (GENESIA) is educational,consultancy non-profite organisation, which has realized wide spectrum activities in areas human sources since 2003. GENESIA cooperates with Schools, Labour Offices and with employers in the Northwest Bohemia (Ústí region). The working team of this organisation developed a number of educational courses, which are accredited by Ministry of Education youth and body-education in Prague. We specialize in the methodology of online education, the introduction of online teaching in schools, eLearning, etc.

 We help to a lot of target groups especialy: teachers, students, disabled people etc.

GENESIA realize a lot of project fokused on these target groups in our region Northwest Bohemia. We have a network of partner schools throughout the our region ( in cities Děčín, Most, Litvínov, Chomutov, Vejprty, etc.). In our projects, we also meet schools that have experience with ASD students in preparatory, special and regular classes

Our project team has several years of experience with national and international programs too.