DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Našimi aktivitami dlouhodobě podporujeme pedagogické pracovníky v našem regionu, zejména pak prostřednictvím kurzů DVPP zaměřených na zvyšování digitálních kompetencí a dovedností spojených s moderními  IT technologiemi a on line výukou.

Specializujeme se nejen na obecné IT kompetence, ale především na praktické zapojení moderních technologií do výuky, metodické vedení při zpracování materiálů pro potřeby on line výuky, vytváření těchto materiálů apod.

Máme za sebou několik úspěšných projektů zaměřených právě na tato témata (stručný popis zde). Náš odborný tým je složen ze zkušených pedagogů z praxe specializujících se právě na metodiku on line vzdělávání i z odborníků na mobilní IT techniku.

Platná akreditace MŠMT k provádění DVPP ze dne 12.9.2017AKTUÁLNÍ NABÍDKA DVPP

Zde naleznete nabídku kurzů DVPP zaměřených na aktuálně potřebné znalosti metodiky on line vzdělávání, využití ICT ve výuce apod.


řehled realizoavných DVPP:

2012 EU Peníze školám - ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín

2013 Zvyšování kompetencí pracovníků škol ve Středočeském kraji - ZŠ a MŠ Klobuky

2017 Start Inkluze na školách v Klášterci nad Ohří - Město Klášterec nad Ohří

2020 EU Peníze školám - Střední zdravotnická škola Děčín