Genderová problematika představuje minimálně v evropském kontextu téma, které postupně začíná nabývat na významu a do budoucna může ovlivňovat naše životy více, než si připouštíme.Rovná práva mužů a žen jsou fenoménem politickým, kulturním a ekonomickým a představují jednu z významných politik - agend Evropské unie.