Přeskočit: kurzy
Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Jmenuji se Jana Bártíková a jsem autorkou projektu „Získám dobrou práci". Svým klientům předávám praktické a funkční informace, které jim pomáhají získat dobrou práci. Předávám je formou on-line webinářů, živých seminářů, video tréninků, e-booků apod.

Tvořím a realizuji také marketingovou strategii svého projektu. Jsem tedy autorkou, lektorkou i marketérem.

Vše, co prezentuji v tomto modulu, používám úspěšně ve své vlastní praxi.

Jako lektorka soft skills (především prodejních a manažerských dovedností) jsem spolupracovala se společností One World s.r.o. a roky jsem působila jako manažerka v zahraničních obchodních společnostech.

Cílem mého modulu je ukázat vám praktické nástroje, které vám pomohou vybudovat si jméno a expertní značku a získat důvěru klientů. To vám přinese úspěch a naplnění ve vaší práci.


Tento dokument si klade za cíl seznámit čtenáře se základy, které jsou nutné a potřebné k tomu, aby jako lektoři jste se zorientovali v oboru ICT (informačních technologií) a aby vám všechny moderní technologie sloužili k dobré prezentaci na internetu i na osobní bázi. Je dobré si uvědomit, že díky rychle vyvíjející se době a technologiím, informace zde obsažené zcela jistě za několik let již nebudou platné a mnohdy i plně relevantní.

Všem lektorům, kteří budou tento text studovat přeji více radosti než strasti při používání počítačů a internetu :-)

Genderová problematika představuje minimálně v evropském kontextu téma, které postupně začíná nabývat na významu a do budoucna může ovlivňovat naše životy více, než si připouštíme.Rovná práva mužů a žen jsou fenoménem politickým, kulturním a ekonomickým a představují jednu z významných politik - agend Evropské unie.