Úvodní strana > Aktuality > ZŠ Litvínov-Janov Enviro: Tonda Obal >

ZŠ Litvínov-Janov Enviro: Tonda Obal

13.11.2009 14:35

Program, který je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK Praha byl dětem představen ve školském zařízení dne 11. 11. 2009 jako workshop lektorkou Bc. Říhovskou a paní učitelkou Susíkovou. Obě byly proškoleny pracovníkem ze společnosti EKO-KOM a.s. (obalová firma, která se zabývá poradenstvím i pro školy a veřejnost v problematice odpadů) a zároveň obdržely školicí materiály vhodné pro děti: EKO-KOM – Balíš, balím, balíme, Tonda Obal, DVD a pracovní listy.
Průvodcem programu je imaginární postava Tonda Obal. Již dle jména je to odborník na obaly a lektorka Bc. Říhovská s paní učitelkou Susíkovou jej využily jako prostředníka k seznámení dětí s druhy odpadů a jejich využitelností. Nápomocny byly také další materiály, jako fotografie, koše na tříděný odpad a CD s touto tématikou.
Zábavně i formou her si tak žáci rozšířili vědomosti a informace o odpadech využitelných, nebezpečných, objemných či ostatních a způsobech jejich dalšího využití. Dále ve filmových ukázkách poznali celý svět procesů dotřídění papírových, skleněných, plastových i kovových odpadů nebo obalů na třídících linkách a přípravě jednotlivých výstupů k jejich dalšímu využití neboli recyklaci.
Této aktivity se účastnilo 17 dětí (8 hochů, 9 dívek).


Starší články