Úvodní strana > Aktuality > ZŠ Litvínov-Janov 05/2010 - 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr >

ZŠ Litvínov-Janov 05/2010 - 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr

01.06.2010 14:59

Na základě jednání a následném vystavení objednávky formou subdodávky se uskutečnil pro žáky ZŠ Litvínov-Janov 1. modul Job Step na SOŠ Litvínov-Hamr. Dvoudenní modul se uskutečnil v následujících termínech s níže uvedenou náplní:
• 20. 5. 2010 byli žáci seznámeni s historií SOŠ Litvínov-Hamr, dále s nabídkou oborů či mezinárodní spoluprací s německým učilištěm. Při prohlídce se žáci seznámili s prostředím celé školy, prohlédli si odborné dílny oborů aranžér, kadeřnice, krejčí, truhlář a čalouník. Navštívili výuku v jednotlivých učebnách, podívali se do tříd s počítačovým vybavením. Žáci se pohybovali ve škole dle harmonogramu a jako první navštívili krejčovskou dílnu, kde si sami navrhli výšivku na triko, kterou pak pomocí automatizovaného šicího stroje aplikovali jejich starší průvodci – studenti oboru krejčí s paní mistrovou. Pokračovali do kadeřnického salonu, kde si nechali od studentů odborně poradit a následně i upravit své vlasy dle libosti. Na všechny úpravy vlasů dozírali pedagogové (mistrové) kadeřnického salonu. Studentky oboru aranžér si pro žáky připravily práci s papírem a při této tvorbě diskutovali se studentkami oboru – zajímalo je, kde najdou uplatnění, kam chodí na praxi, proč si tuto práci vybrali. Zajímaly je i vztahy v kolektivu, protože se jedná většinou o kolektiv dívek. Na závěr dne se žáci ZŠ Litvínov-Janov setkali při prezentaci sportovních aktivit se studenty SOŠ Litvínov-Hamr.
• 21. 5. 2010 pokračoval program v čalounické dílně a truhlárně, kde si žáci vyzkoušeli řezání pilou a nechyběla ani soutěž o nejdelší hoblinu, při které se podařilo hochům vytvořit několik skvělých kousků. V rámci prohlídky dílen viděli své bývalé spolužáky ze základní školy, což bylo motivací a dobrým příkladem k budoucímu rozhodování o volbě povolání a diskutovali mezi sebou o jednotlivých oborech a o chodu školu. Děti hodnotily celkový dojem, zaujala je překrásná výzdoba školy, ale i čistota, vybavenost počítačových učeben a odborných dílen. Velmi mile je překvapil přístup pedagogických zaměstnanců školy, kteří ochotně a vstřícně skupiny dětí přijali a odpovídali jim na všetečné otázky. Po obědě na ZŠ Litvínov-Janov žáci diskutovali s lektorkou paní Říhovskou o konkrétním výběru oboru pro každého z účastníků, vyzdvihovali dostupnost školy z místa bydliště, nadstandardní vybavení školy a vysokou poptávku po nabízených řemeslných oborech na trhu práce.
Modulu Job Step č. 1 se zúčastnilo celkem 10 dětí (5 hochů, 5 dívek).


Starší články