Úvodní strana > Aktuality > ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Životní prostředí" >

ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Životní prostředí"

28.10.2009 20:45

Na téma „životní prostředí“ proběhly v ZŠ a MŠ Bitozeves enviromentální aktivity s p. Alenou Pollákovou a s dětmi v následujících termínech:
• 21. 10. 2009 – proběhla přípravná diskuse dětí na téma životní prostředí (pojem ŽP, význam ŽP pro člověka, lidstvo, společnost, nutnost ochrany ŽP, způsoby, jak ŽP chránit a naopak, jak ŽP člověk a společnost poškozuje, dopady těchto skutků; porovnání cestování osob hromadnou dopravou, osobní dopravou a například jízdou na koni; děti si vyzkoušely jízdu na koni před areálem školy.
• 22. 10. 2009 – děti navštívily statek v Truzenicích – seznámily se s hospodářskými zvířaty a měly možnost si péči o ně bezprostředně i vyzkoušet, seznámily se s jejich využitím a hospodářským užitkem. Seznámily se a prohloubily si znalosti na téma kulturní rostliny a zemědělské stroje.
• 23. 10. 2009 – bylo probráno s dětmi téma ochrana ŽP, její význam pro pěstování rostlin určených k potravě; děti byly formou motivačních her vedeny k odpovědnosti k ŽP; dále jim byl vysvětlen význam šetrného zacházení s vodou a inspirace k uplatnění zásad domácí ekologie, a to formou hry a pozorováním v přírodě.
• 27. 10. 2009 – proběhly praktické činnosti z pořízených pomůcek – vaření „bio salátu“ – rozpoznávání druhů ovoce a zeleniny, ochutnávka jednotlivých druhů, hry – poznej, co jíš, samostatné vaření a konzumace; na závěr byly zhodnoceny prožitky a fixace znalostí.
Těchto aktivit se účastnilo 12 dětí (5 hochů, 7 dívek).
Starší články