Úvodní strana > Aktuality > ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Odpady a odpadové hospodářství" >

ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: "Odpady a odpadové hospodářství"

28.10.2009 20:41

V ZŠ a MŠ Bitozevsi proběhly enviromentální aktivity na téma „odpady a odpadové hospodářství“, a to s Mgr. Alenou Shejbalovou a s dětmi v následujících termínech:
16. 10. 2009 – proběhla s dětmi diskuse na téma odpady (pojem odpad, recyklace, význam třídění odpadů, pojem odpadové hospodářství, problémy s odpady a možnosti jejich řešení); děti shlédly film s katastrofickou tématikou a proběhla následná diskuse a vyhledávání informací na Internetu.
22. 10. 2009 – děti tvořily „plakáty“ na zadané téma; byly seznámeny s tříděním odpadů na uměle vytvořené skládce – určení o jaký druh odpadu jde, jeho roztřídění do odpadkových košů na tříděný odpad, vyhodnocení a dojem z množství odpadů, které člověk vyprodukuje.
23. 10. 2009 – děti byly seznámeny s porozuměním pojmům obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, rozvíjením šetrného přístupu k využívání energie, uvědoměním si význam třídění odpadů a zamyšlením se nad možnostmi předcházení vzniku odpadů.
27. 10. 2009 – dětem bylo sděleno uvědomění si, že odpady nepatří do přírody, a že je možné z nich ještě něco vyrobit; vyráběly ruční papír – workshop; byly vyhodnoceny dosavadní činnosti a fixace nabytých znalostí.
Těchto aktivit se pravidelně účastnilo 13 dětí (8 hochů, 5 dívek).
Starší články