Úvodní strana > Aktuality > ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: „Krajina“, „Energetika a obnovitelné zdroje“ >

ZŠ a MŠ Bitozeves - Enviro: „Krajina“, „Energetika a obnovitelné zdroje“

19.11.2009 21:00

Na téma „krajina“ a „energetika a obnovitelné zdroje“ proběhly další enviromentální aktivity s Mgr. Jitkou Kozelkovou a s dětmi v následujících termínech:
• 2. 11. 2009 – děti byly uvedeny do tématu motivační hrou a následnou diskuzí na téma energetika a obnovitelné zdroje energie; seznámily se na internetu s druhy energií a vyhledávaly informace, prohlédly si virtuálně elektrárny; tvořily eko-nástěnky ve škole.
• 6. 11. 2009 – s dětmi bylo probráno téma obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, rozvíjení šetrného přístupu k využívání energie – složitost výroby energie, klady a zápory u větrné, vodní, tepelné a jaderné energie; děti dotvořily eko-nástěnky.
• 13. 11. 2009 – děti absolvovaly exkurzi do okolí s výukou a motivačními hrami, sledovaly krajinu a uvědomovaly si, že to co je pro nás všední, může být zajímavé – stromy (historie, význam pro lidstvo, člověka), děti určovaly počet let u stromu; hovořili o vodě a jejím využití, rozmanitém způsobu využití krajiny a zamýšleli se nad příčinami a dopady lidských zásahů do krajiny; dále si vyzkoušeli v praxi filtraci vody.
• 18. 11. 2009 – děti se seznámily s půdou jako se zdrojem života; rozvíjeli osobní vztah k životnímu prostředí a prováděly úklid v okolí školy; byly seznámeny s pochopením principu udržitelného čerpání přírodních zdrojů as ekonomickými a ekologickými faktory; srovnávaly vlastní zkušenosti s informacemi na internetu.
Těchto aktivit se účastnilo 13 dětí (8 hochů, 5 dívek).
Starší články