Úvodní strana > Aktuality > Závěrečný seminář projektu Podaná ruka 27. 5. 2011 >

Závěrečný seminář projektu Podaná ruka 27. 5. 2011

07.06.2011 14:35

Dne 27. 5. 2011 proběhl závěrečný seminář projektu Podaná ruka v seminárním centru Benedikt v Mostě, kterého se zúčastnili zástupci partnerských zařízení a zástupci z Genesia o. s. v celkovém počtu 21 osob.

 

Průběh závěrečného semináře se držel následujících uvedených programových bodů:

  •  Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – shrnutí činností dle jednotlivých aktivit projektu
  • a) vybavení PC pracovišť,
  • b) kurzy Obsluhy PC pro děti a pedagogy,
  • c) kurzy dalšího vzdělávání pro ped. pracovníky,
  • d) moduly Enviro, Job step a Podaná ruka (jednotliví partneři a plnění).
  • Zhodnocení čerpání rozpočtu – jaké položky byly nejvíce čerpány, kde nastaly změny oproti projektovému plánu.
  • Administrativní otázky evidence projektu – dokončovací administrativní práce - závěrečná zpráva, poslední možné platby z projektu. Evidence majetku, publicita a prezentace projektu.
  • Plánované výzvy Ústeckého kraje – informace o možných dalších projektech.
  • Diskuse, osobní rozhovory dle potřeby.

 

Semináře se také zúčastnila pozvaná pracovnice z mediální agentury Media Power v.o.s., která pokládala přítomným dotazy k průběhu projektu, a to pro tvorbu článků o projektu Podaná ruka pro tisk a zveřejnění v prostředí internetu a také tvořila fotodokumentaci semináře.
Starší články