Úvodní strana > Aktuality > Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky za období 01-03/2010 >

Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky za období 01-03/2010

01.04.2010 16:49

Akreditované semináře MŠMT pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky z partnerských zařízení jsou stále vyhledávány pro svou odbornost a označovány jako velmi přínosné pro rozvoj vzdělávání a aplikaci v praxi. V období 01-03/2010 byly objednány např. u těchto vzdělávacích společností: Pedagogické centrum Ústí nad Labem - Zařízení pro DVPP, o.p.s. Most a Teplice, Pedagogicko-psychologická poradna Úk a Zařízení pro DVPP Teplice, HYL s.r.o., Fakta s.r.o., Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha.

V měsících 01-03/2010 bylo absolvováno 17 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 35 osob, z toho 34 žen a 1 muž. Od zahájení této projektové aktivity proběhlo již 64 seminářů a bylo celkem podpořeno 170 osob, z toho 158 žen a 12 mužů.

Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 01-03/2010, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:

6.1.2010 - "Relaxace pro děti" (PCUL Most), DD Most - 1
6.1.2010 - "Ochrana osobních údajů ve vzdělávání" (Úooú, Praha), DD Žatec - 2
13.1.2010 - "Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 2
27.1.2010 - "Syndrom profesního vyhoření" (PCUL Most), DD Vys.Pec - 4
3.2.2010 - "Šikana ve školách a školských zařízeních-první pomoc při šikanování -úvod" (PCUL Most), DD Most, DD Žatec, DD Duchcov - 3
8.2.2010 - "Ekoateliér - Barevné motivy-výtvarná dílna" (PCUL Most), DD Hora Sv. K. - 4
4.3.2010 - "Netradiční výtvarné techniky-zdobení velikonočních kraslic" (PCUL Most), DD Hora Sv. K. - 3
10.3.2010 - "Šikana ve školách a školských zařízeních-první pomoc při šikanování-základní výcvikový kurz" (PCUL Most), DD Duchcov, DD Most, DD Vysoká Pec - 4
11.3.2010 - "Výuka čtení a psaní aneb Co na to náš mozek" (PCUL Most), DD Žatec - 1
12.3.2010 - "Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte v Mš a ŠD" (PCUL Most), ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 2
16.,17.3. 2010 - "Inovace ve výuce" (HYL s.r.o.), DD Žatec - 1
17.3.2010 - "Velikonoční výtvarné inspirace" (PCUL Teplice), DD Duchcov - 1
23.3.2010 - "Neukázněný a neprospívající žák" (PPP ÚK a ZpDVPP Teplice), ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 1
23.3.2010 - "Hry pro zvládání agresivity a neklidu na 1.stupni ZŠ" (PCUL Teplice), DD Duchcov - 1
25.3.2010 - "Škola hrou - zábavné vyučování nejen v 1. ročníku ZŠ" (PCUL Most), DD Žatec, ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 4
25.3.2010 - "Psychomotorika pro děti v MŠ a ml.žáky" (PCUL Most), DD Žatec, DD Vysoká Pec - 2
31.3.2010 - "Sexualita dítěte, sexuální patologie (Fakta s.r.o.), ZŠ, MŠ Bitozeves - 1


Starší články