Úvodní strana > Aktuality > Výukové a vzdělávací programy "Podaná ruka" >

Výukové a vzdělávací programy "Podaná ruka"

31.03.2009 17:12

Tato aktivita byla zahájena v souladu s harmonogramem v 02/2009, a to uzavřením DPP s externími lektory a asistenty, které si vybrala jednotlivá partnerská zařízení. Do programu byli po konzultaci s partnerským zařízením přijati jako asistenti také dva vysokoškolští studenti, kteří své studium náležitě doložili. Lektoři a asistenti byli seznámeni s projektem Podaná ruka, s jeho financováním a s náplní výukového a vzdělávacího programu „Podaná ruka. Dětem je poskytována individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Na základě možností provozu partnerských zařízení byly dohodnuty termíny výuky s lektory a asistenty a byly provedeny výběry vhodných dětí do cyklů. O jednotlivých cyklech jsou vedeny třídní knihy s náplní výuky, jejich termíny a s evidencí docházky dle seznamu dětí. Celkový rozsah 1 cyklu je 80 vyučovacích hodin s frekvencí cca 2x v týdnu po 2 vyučovacích hodinách pro maximálně 2 děti. Cykly probíhají v partnerských zařízeních.

V 1. monitorovacím období byly zahájeny cykly v těchto partnerských zařízeních:

DD Duchcov 

  • 1. cyklus – DPP uzavřena s p. Martinem Beránkem, výuka zahájena dne 18. 2. 2009, další výuka probíhala v měsíci únoru ve dnech 20., 25. a 28. 2. 2009, v březnu 4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., a 27. 3. 2009, a to vždy po 2 vyuč.hodinách; odučeno je za MO 24 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hocha z 5. a dívky z 8. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a vlastivědy.
  • 2. cyklus – DPP uzavřena se sl. Kateřinou Hofmanovou, výuka byla zahájena dne 18. 2. 2009, další výuka probíhala v měsíci únoru ve dnech 20., 25. a 28. 2. 2009, v březnu 4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., a 27. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 24 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – dívek ze 4. a 5. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a vlastivědy.

DD Most

  • 1. cyklus – DPP uzavřena s p. Mgr. Martinou Holubovou, výuka byla zahájena dne 13. 2. 2009, další výuka probíhala v měsíci únoru ve dnech 16., 20., 23. a 27. 2. 2009, v březnu 2., 6., 9., 13., 17., 19., 23., 27. a 30. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 28 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hochů z 1. a 2. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky a logopedické péče.
  • 2. cyklus – DPP uzavřena s p. Mgr. Miroslavou Sedlárovou, výuka byla zahájena dne 3. 3. 2009 a další výuka probíhala ve dnech 10., 24 a 31. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 8 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hochů ze školky a 0. ročníku. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.

DD Hora Sv. K. 

  • 1. cyklus – DPP uzavřena s p. Dášou Královou, výuka byla zahájena dne 3. 2. 2009, další výuka probíhala v měsíci únoru ve dnech 5., 16., 19., 24. a 26. 2. 2009, v březnu 3., 5., 9., 10., 17., 19., 25., 26. a 31. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 30 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hochů ze 4. a 5. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky a vlastivědy.

DD Žatec

  • 1. cyklus – DPP uzavřena s Mgr. Monikou Kopencovou, výuka byla zahájena dne 3. 3. 2009, další výuka probíhala ve dnech 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25. a 30. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 18 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hocha ze 3. a dívky ze 2. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
  • 2. cyklus – DPP uzavřena s Mgr. Romanou Rulfovou, výuka byla zahájena dne 3. 3. 2009, další výuka probíhala ve dnech 5., 10., 12., 19., 20., 24., 26. a 31. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 18 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hochů z 5. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodopisu a vlastivědy. 
  • 3. cyklus – DPP uzavřena s Mgr. Lenkou Woloszczukovou, výuka byla zahájena dne 3. 3. 2009, další výuka probíhala ve dnech 5., 10., 12., 16., 17., 23., 27. a 30. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 18 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hocha ze 3. a dívky ze 7. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.
  • 4. cyklus – DPP uzavřena s Mgr. Petrou Grygovou, výuka byla zahájena dne 5. 3. 2009, další výuka probíhala ve dnech 6., 12., 13., 16., 19., 23., 26. a 30. 3. 2009, a to vždy po 2 vyučovacích hodinách; odučeno je za MO 18 vyuč. hodin za účasti 2 dětí - hochů ze 3. třídy ZŠ. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

Starší články