Úvodní strana > Aktuality > Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2011 >

Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 04-06/2011

13.07.2011 16:10

Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 47 cyklů a tyto všechny byly úspěšně ukončeny. V cyklech bylo podpořeno v období 04-06/2011 4 nové děti, z toho 1 hoch a 3 dívky a od počátku projektu 121 dětí, z toho 68 hochů a 53 dívek.

Výuka v cyklech probíhala v období 04-06/2011 v těchto partnerských zařízeních:

DD Duchcov

 • 8. Cykluss p. Martinem Beránkem; odučeno bylo za uvedené období 64 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky.  Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, zeměpisu, anglického jazyka, informatiky, přírodopisu a rodinné výchovy.
 • 9. Cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou; odučeno bylo za uvedené období 64 vyuč. hodin, od počátku 80 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – děvčat. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti přírodovědy, čtení a informatiky.

DD Most

 • 7. Cyklus –  s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou; odučeno bylo za uvedené období 38 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.
 • 8. Cyklus – s Mgr. Vlastislavou Kraskovou; odučeno bylo za uvedené období 48 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

ZŠ Bitozeves

 • 3. Cyklus – s p. Libuší Novou; odučeno bylo za uvedené období 48 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

DD Vysoká Pec

 • 4. Cyklus – s p. Mgr. Janou Štanglicovou, odučeno bylo za uvedené období 14 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti přípravy na ZŠ – prvouka a grafomotorika.

ZŠ Litvínov-Janov

 • 5. Cyklus – s p. Renátou Šádovou, roz. Čabelkovou probíhala výuka za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Odučeno bylo za MO 17 vyuč.hodin a od počátku výuky paní Šádové 46 vyuč.hodin, což činí i se 34 vyuč.hodinami po Mgr. Ryčlové celkem za cyklus 80 vyuč.hodin. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
 • 7. Cyklus – s p. Jaroslavou Hejnovou; odučeno bylo za uvedené období 15 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedie, českého jazyka a matematiky.
 • 8. Cyklus – s p. Romanou Drtilovou; odučeno bylo za uvedené období 39 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 9. Cyklus – s p. Jaroslavou Urbanovou; odučeno bylo za uvedené období 60 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 10. Cyklus – s p. Janou Zímovou; odučeno bylo za uvedené období 62 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

DD Hora Sv. K.

 • 3. Cyklus – s p. Dášou Královou; odučeno bylo za uvedené období 26 vyuč.hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Tímto byl cyklus odučen a úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, přírodopisu a vlastivědy.

DD Žatec

 • 7. Cyklus – s Mgr. Lenkou Woloszczukovou; odučeno bylo za uvedené období 80 vyuč.hodin, od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky, čímž byl cyklus úspěšně odučen a ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodopisu, vlastivědy a logopedie.Starší články