Úvodní strana > Aktuality > Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2011 >

Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2011

05.04.2011 16:18

Od počátku projektu bylo v modulu Podaná ruka celkem zahájeno 46 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 33 cyklů. V cyklech bylo podpořeno v období 01-03/2011 14 dětí, z toho 7  hochů a 7 dívek a od počátku projektu 117 dětí, z toho 67 hochů a 50 dívek.

Výuka v cyklech probíhala v období 01-03/2011 v těchto partnerských zařízeních:

DD Chomutov

 • 3. cyklus – s Mgr. Martinou Pojmanovou; odučeny byly za uvedené období 42 vyuč.hodiny, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.

DD Duchcov

 • 7. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou; za uvedené období bylo odučeno 31 vyuč. hodin, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky, čímž byl cyklus úspěšně ukončen Individuální výuka probíhala v oblasti prvouky, fyziky, anglického jazyka, českého jazyka, matematiky a přírodopisu.
 • 8. cykluss p. Martinem Beránkem; za sledované období bylo odučeno 16 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky a zeměpisu.
 • 9. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou; odučeno bylo za období 16 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – děvčat. Individuální výuka probíhala v oblasti přírodovědy, čtení a informatiky.

DD Most

 • 2 cyklus – část „C“ s Mgr. Vlastislavou Kraskovou; za uvedené období bylo odučeno 27 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky; individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka – čtení, psaní  a matematiky; od počátku cyklu část „C“ bylo odučeno 61 vyuč. hodin; 2. cyklus byl tímto dokončen, tj. za část „A“ – 10 vyuč. hodin, část „B“ – 9 vyuč. hodin a část „C“ 61 vyuč hodin, což činí za celý cyklus 80 vyuč. hodin.
 • 7. cyklus –  s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou; odučeno bylo 42 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.
 • 8. cyklus – s Mgr. Vlastislavou Kraskovou; odučeno za období bylo 32 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

ZŠ Bitozeves

 • 3. cyklus – s p. Libuší Novou; odučeno bylo za sledované období 32 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

DD Vysoká Pec

 • 3. cyklus – s p. Martinou Čorňákovou; odučeno 6 vyuč. hodin, od počátku cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky, čímž byl cyklus celý odučen. Individuální výuka probíhala v oblasti přípravy na ZŠ – prvouka a grafomotorika.
 • 4. cyklus – s p. Mgr. Janou Štanglicovou, odučeno bylo 26 vyuč. hodin, od počátku 66 vyuč. hodin za účasti 2– dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti přípravy na ZŠ – prvouka a grafomotorika.

ZŠ Litvínov-Janov

 • 3. cyklus – s p. Janou Zímovou; bylo odučeno 12 vyuč. hodin a od počátku 20 vyuč.hodin, a to za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Počet hodin p. Zímové s 60 vyuč. hodinami po Mgr. Kusé dává celkem 80 hodin, a tím byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 4. cyklus – s p. Kateřinou Mařanovou; odučeno bylo za období 7 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky, čímž byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky.
 • 5. cyklus – s p. Renátou Čabelkovou;odučeno bylo za sledované období 13 vyuč.hodin a od počátku 29 vyuč. hodin, a to za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Mgr. Ryčlovou bylo již odučeno v minulých obdobích 34 vyuč.hodin, což celkem za cyklus činí 63 společně odučených vyuč.hodin. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
 • 6. cyklus – s p. Jaroslavou Urbanovou; odučeno bylo za období 9 vyuč. hodin a od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů, čímž byl cyklus úspěšně ukončen . Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky
 • 7. cyklus – s p. Jaroslavou Hejnovou; odučeno bylo za období 37 vyuč. hodin, od počátku 65 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 8. cyklus – s p. Romanou Drtilovou; odučeno bylo za sledované období 28 vyuč. hodin, od počátku 41 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 9. cyklus – s p. Jaroslavou Urbanovou; bylo odučeno 20 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • 10. cyklus – s p. Janou Zímovou; bylo odučeno 18 vyuč. hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.

 DD Hora Sv. K.

 • 3. cyklus – s p. Dášou Královou; odučeno bylo za uvedené období 34 vyuč. hodin a od počátku 54 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, přírodopisu a vlastivědy.

DD Žatec

 • 6. cyklus – s Mgr. Lenkou Woloszczukovou; odučeno bylo za uvedené období 32 vyuč. hodin a od počátku 80 vyuč.hodin za účasti 2 nových dětí – 1 hocha, 1 dívky. Tímto byl cyklus úspěšně ukončen Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a přírodopisu.Starší články