Úvodní strana > Aktuality > Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2010 >

Výuka v cyklech modulu Podaná ruka 01-03/2010

07.04.2010 12:15

Dětem je poskytována ve výukovém a vzdělávacím programu „Podaná ruka“ individuální asistentská péče při přípravě do školy, a to zlepšením dovedností a znalostí dětí, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování.
Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 32 cyklů a dosud úspěšně ukončeno 15 cyklů.
Také v období 01-03/2010 pokračovalo přínosné doučování dětí, a to v následujících partnerských zařízeních:
DD Chomutov – výuka s Mgr. Martinou Pojmanovou
• 1. cyklus – odučeno bylo od počátku cyklu 48 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
• 2. cyklus – odučeno bylo od počátku cyklu 48 vyuč.hodin; výuky se účastnily 2 děti – hoši. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
DD Žatec
• cyklus s Bc. Evou Vávrovou, odučeno bylo od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin. Výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vlastivěda a prvouka. Tímto byl cyklus úspěšně ukončen.
DD Duchcov
• 3. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou, odučeno bylo od počátku cyklu 80 vyuč. hodin. Tímto byl cyklus úspěšně ukončen. Výuky se účastnily 2 děti – 2 dívky ze 4. a 6. třídy. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Martinem Beránkem, odučeno bylo od počátku cyklu 80 vyuč. hodin. Tímto byl cyklus úspěšně ukončen. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky, fyziky, anglického jazyka, zeměpisu a dějepisu, a to pro 2 děti – 1 hocha a 1 dívku.
• 5. cyklus – nově zahájený se sl. Kateřinou Hofmanovou, odučeno bylo 24 vyuč. hodin za účasti 2 dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
• 6. cyklus – nově zahájený s p. Martinem Baránkem, odučeno bylo 24 vyuč. hodin za účasti 2 chlapců. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, fyziky, občanské výchovy.
DD Most
• 3. cyklus – výuku po Mgr. Martině Holubové převzala Mgr. Vlastislava Krasková, která odučila 36 vyuč. hodin a od zahájení cyklu je celkem odučeno již 80 vyuč.hodin, výuky se účastnily 2 děti - hoši. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky. Tímto byl cyklus úspěšně ukončen.
• 4. cyklus – s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou, odučeno bylo od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin, čímž byl celý cyklus odučen; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče a čtení.
• 5. cyklus – nově zahájený s Mgr. Vlastislavou Kraskovou, odučeno bylo 28 vyuč. hodin za účasti 2 hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, přírodovědy a matematiky.
• 6. cyklus – nově zahájený s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou, odučeno bylo 6 vyuč.hodin za účasti 2 hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.
DD Hora Sv. K.
• 2. cyklus – s p. Dášou Královou, odučeno bylo od zahájení cyklu 52 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
ZŠ Bitozeves
• 1. cyklus – s p. Libuší Novou, odučeno bylo od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin, čímž byl celý cyklus odučen za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 2 cyklus - nově zahájený s p. Libuší Novou; odučeno bylo 14 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti prvouky a čtení.
DD Vysoká Pec
• 1. cyklus - s p. Martinou Čorňákovou; odučeno bylo od zahájení cyklu 80 vyuč.hodin, čímž byl celý cyklus úspěšně odučen, a to za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka a matematiky.
• 2. cyklus - s p. Hanou Wojtowiczovou; odučeno bylo od zahájení cyklu 70 vyuč.hodin za účasti 1 chlapce. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
• 3. cyklus – nově zahájený s p. Martinou Čorňákovou; odučeno bylo za MO 8 vyuč. hodin za účasti 1 chlapce. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky a českého jazyka.
ZŠ Litvínov-Janov
• 1. cyklus – s p. Bohumilou Barnetovou; odučeno bylo od zahájení cyklu 36 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a čtení.
• 2. cyklus – s p. Ludmilou Hoškovou; odučeno bylo od zahájení cyklu 47 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 3. cyklus – s p. Mgr. Irenou Kusou; odučeno bylo od zahájení cyklu 36 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Kateřinou Mařanovou; odučeno bylo od zahájení cyklu 31 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky.
• 5. cyklus – s p. Mgr. Evou Ryčlovou, odučeno bylo od zahájení cyklu 25 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
• 6. cyklus – s p. Jaroslavou Urbanovou, odučeno bylo od zahájení cyklu 35 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.Starší články