Úvodní strana > Aktuality > Ukončení projektu "Otec v akci" >

Ukončení projektu "Otec v akci"

22.02.2019 13:27

Ke dni 31.12.2018 byla ukončena realizace projektu "Otec v akci" reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0/16_061/0003310 , jehož realizace byla  podpořena z prostředků Evropské unie. Cílem projektu bylo podpořit min. 60 otců různými formami podpory, jejichž součet bude minimálně 40 hodin, avšak k 31.12. 2018 bylo takto podpořeno otců 110 a více než 70 dalších otců získalo hodinovou podporu nižší. O projektové aktivity - přednášky, semináře, workshopy a pobytové akce "taťkária" byl ze strany otců trvalý zájem.


Starší články