Úvodní strana > Aktuality > Ukončení projektové aktivity „Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež“ >

Ukončení projektové aktivity „Školení a kurzy obsluhy PC pro žáky, děti a mládež“

06.04.2011 12:28

V 01/2011 probíhal poslední PC kurz pro děti v této projektové klíčové aktivitě, a to v ZŠ Litvínov-Janov s lektorkou paní Kateřinou Mařanovou. Tento kurz, který probíhal v učebně PC na ZŠ Litvínov-Janov byl úspěšně ukončen po 40 vyučovacích hodinách, kdy děti obdržely o jeho absolvování diplomy. Celkem bylo podpořeno 10 dětí, z toho 4 hoši a 6 dívek.

Celkem ve 13 PC kurzech bylo od počátku této aktivity podpořeno 142 dětí, z toho 68 hochů a 74 dívek. Splněním plánovaných 12 PC kurzů a i 1 PC kurzu realizovaného nad rámec plánovaného počtu byla celá projektová klíčová aktivita úspěšně ukončena, a to dle harmonogramu. Děti jevily zájem o výuku v kurzech a samy individuálně na PC pracovištích zpracovávaly zadané úkoly do hodin kurzu. I nadále zpracovávají na PC zadané úkoly do školy, které si ukládají na pořízené výukové pomůcky a prostředky. Zpětnou vazbou jim byly jejich úspěchy jak v kurzech PC, tak jsou to i úspěchy ve škole. Děti disponují aktuálními znalostmi práce s ICT, které jsou vhodné pro jejich další sebevzdělávání.


Starší články