Úvodní strana > Aktuality > Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 04-06/2010 >

Školení a kurzy pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky 04-06/2010

16.07.2010 09:57

Z partnerských zařízení se v období 04-06/2010 zúčastnilo níže uvedených 17 odborných seminářů 27 osob – žen.
Od zahájení této aktivity proběhlo 81 odborných seminářů a bylo celkem podpořeno 197 osob, z toho 185 žen a 12 mužů.
Níže jsou uvedena data konání seminářů za období 04-06/2010, témata a jejich pořadatelé, název partnera a počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování:
21.10.2009 - 7.4.2010 - "Základy znakového jazyka neslyšících" (Váchová Věra, Teplice), DD Vysoká Pec - 2
7.4.2010 - "Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole" (Fakta s.r.o.), ZŠ, MŠ Bitozeves - 1
7.4.2010 - "Hudba a zvířátka" (Tandem, Hradec králové), ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 2
15.4.2010 - "Jarní výtvarné hrátky v MŠ a na 1.stupni ZŠ" (PCUL Teplice), DD Duchcov - 1
15.4.2010 - "Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ" (PCUL Most), ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 2
22.4.2010 - "Hry a tance s písničkou-lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti" (PCUL Most), DD Vysoká Pec - 1
27.4.2010 - "Školní šikana a kyberšikana 2" (Portál s.r.o.), DD Žatec - 1
27.4.2010 - "Práce s problémovými dětmi o možnostech řešení závažných výchovných problémů ve škole"(Fakta s.r.o.), ZŠ, MŠ Bitozeves - 2
3.5.2010 - "Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních" (Fakta s.r.o.),ZŠ, MŠ Bitozeves - 1
5.5.2010 - "Netradiční výtvarné techniky - leptání" (PCUL Most), DD Vysoká Pec - 3
11.5.2010 - "Netradiční výtvarné techniky - empaketáž a land-art" (PCUL Teplice), DD Duchcov - 2
12.5.2010 - "Vzdělávání mimořádně nadaných žáků" (Fakta s.r.o.), ZŠ, MŠ Bitozeves - 2
13.5.2010 - "Na hudbu trochu jinak - 3.d" (PCUL Most), DD Vysoká Pec - 1
14.5.2010 - "Na hudbu trochu jinak - 2.d" (PCUL Most), DD Vysoká Pec - 1
17.5.2010 - "Netradiční výtvarné techniky-textilní tvorba (zdobení oděvu, triček savováním, barvením)" (PCUL Most), DD Duchcov - 2
19.5.2010 - "Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy" (Lila, s.r.o. V.Meziříčí), ZŠ, MŠ Bitozeves - 2
19.5.2010 - "Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě" (PCUL Most), ZŠ, MŠ Litvínov-Janov - 1


Starší články