Úvodní strana > Aktuality > Školení a kurzy obsluhy PC pro pedagogy 04-05/2011 >

Školení a kurzy obsluhy PC pro pedagogy 04-05/2011

23.06.2011 15:35

Aktivita Školení a kurzy obsluhy PC pro učitele, pedagogické pracovníky a vychovatele pokračovala také v měsících 04/2011 a 05/2011, a to konkrétně v partnerském zařízení ZŠ a MŠ Litvínov-Janov s Ing. Mgr. Milošem Jenčíkem. Tady probíhal 40 hodinový kurz zaměřený na práci s PC a  využití při práci s interaktivní tabulí. Dne 30. 5. 2011 absolvovalo 8 účastnic poslední hodiny výuky a na závěr obdržely osvědčení.

V projektu Podaná ruka proběhlo celkem 9 PC kurzů pro učitele, pedagogické pracovníky a také pro vychovatele, kterých bylo 81, z toho 4 muži a 77 žen.

Účastnici ocenili možnost rozšířit si své stávající znalosti a jejich ověření v praxi při práci s dětmi, které např. též navštěvovaly PC kurzy v rámci projektu Podaná ruka anebo mají výuku ICT ve školách a poté se v domově mohou děti na výuku připravovat a vychovatelé jsou schopni adekvátně reagovat na jejich potřeby.


Starší články