Úvodní strana > Aktuality > Realizace 2. tréninkového modulu Job Step - DD Žatec >

Realizace 2. tréninkového modulu Job Step - DD Žatec

14.12.2009 17:51

Na základě jednání partnera DD Žatec a školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 02/2009, kde byla předjednána realizace dalšího v pořadí 2. tréninkového modulu Job Step se tento uskutečnil v období 10-12/2009. Modul byl zaměřen na „Základy barmanství, sommelierství a vyřezávání ovoce a zeleniny“.
Na realizaci 2. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky se školským zařízením proběhl modul v následujících termínech s uvedenou náplní, a to za přítomnosti lektora pana Milana Bočkaie, který působí ve školském zařízení jako učitel odborného výcviku a odborných předmětů a je také předsedou severočeské sekce Česká barmanská asociace o.s.:
24. 10. 2009 – tento termín byl pro děti zaměřen na exkurze do provozu výroby a odbytu produktů Pivovaru Žatec, druhy pracovních pozic při výrobě včetně pěstování chmele, dále si prohlédly Chmelařské muzeum.
8. 11. 2009 – téma dalšího setkání bylo zaměřeno na barmanství – barman, mixologie, nukleární mixologie a trendy v barmanství. Děti byly seznámeny se základním přehledem o oboru s praktickými ukázkami míšených drinků a s ukázkou trendů v barmanství. Akce probíhala v učebně stolničení, kde byly prováděny praktické ukázky a kde měly děti samy možnost si vyzkoušet míchání nápojů pod odborným dohledem a také za přítomnosti zúčastněných studentů zdejšího školského zařízení, kteří jim byli nápomocni.
28. 11. 2009 – toto setkání bylo zaměřeno na somelierství – somelier, víno, možností servisu a podávání vína a druhy somelierství. Děti získaly základní přehled o oboru s praktickou ukázkou otevírání vína a sektu a byly seznámy s možnostmi využití tohoto povolání. Akce probíhala v učebně stolničení s praktickými ukázkami, tréninkem chuťových buněk a s degustací naslepo.
13. 12. 2009 – setkání s dětmi bylo zaměřeno na vyřezávání ovoce a zeleniny, seznámení s druhy ovoce a zeleniny a s možnostmi dalšího vzdělávání. Dětem byl sdělen základní přehled o zážitkové gastronomii s praktickými ukázkami řezbářské práce za přítomnosti studentů zdejšího školského zařízení. Akce probíhala s praktickými ukázkami v učebně stolničení a děti měly samy možnost vytvořit vlastní produkt.

Toto školské zařízení opět poskytlo přínosné informace a znalosti dětem o reálných představách a možnostech vzdělání, či pracovního uplatnění na této škole.
2. modulu Job Step z DD Žatec se účastnilo 10 dětí (2 hoši, 8 dívek) s 1 pedagogickým dozorem.


Starší články