Úvodní strana > Aktuality > Realizace 1. tréninkového modulu Job Step >

Realizace 1. tréninkového modulu Job Step

10.06.2009 16:35

Partnerem DD Žatec bylo vytipováno školské zařízení pro realizaci aktivity Job Step a byly vybrány vhodné děti, u kterých je předpoklad studia v tomto zařízení, a kterým by byly poskytnuty teoretické a praktické informace pro výběr vhodného studijního oboru.

Proběhlo jednání partnera DD Žatec s vytipovaným školským zařízením SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o. v 02/2009, kde byla předjednána data realizace 1. tréninkového modulu Job Step ve školském zařízení s názvem náplně „Studená kuchyně“. Byly předjednány i další moduly a jejich náplně, které budou zaměřeny na „Základy barmanství, sommelierství a vyřezávání ovoce a zeleniny“ a ,,Společenská výchova a číšnické dovednosti‘‘, které budou realizovány v pozdějších monitorovacích obdobích projektu Podaná ruka.

Na základě objednávky byl formou subdodávky školským zařízením v Žatci 1. modul Job Step s názvem „Studená kuchyně“ zahájen v sobotu 25. 4. 2009 Dr. Alexandrem Kohútem, jakožto učitelem odborných předmětů a průvodcem celým modulem. Tento modul, kterého se zúčastnilo z DD Žatec 10 dětí s 1 pedagogickým dozorem, byl časově rozvržen do následujících 4 termínů s uvedenou náplní:
25. 4. 2009 – sobota: téma – Prezentace školy
Děti byly provedeny celou školou s prohlídkou odborných učeben a byly seznámeny s výběrovými praxemi této školy v ČR i v zahraničí (DVD).
16. 5. 2009 – sobota: téma – Studená kuchyně (teoretická část)
Praktické předvedení a osobní vyzkoušení moderních vyučovacích metod (video, e-learning, kontrolní test)
23. 5. 2009 – sobota: téma – Studená kuchyně (praktická část)
Praktická příprava výrobků studené kuchyně.
6. 6. 2009 – sobota: téma – Studená kuchyně (praktická část)
Další praktická příprava výrobků studené kuchyně s degustací.

Školské zařízení poskytlo přínosné informace a znalosti dětem, které takto získaly reálné představy o možnostech vzdělání, či pracovního uplatnění na této škole.1.modul Job Step-DD Žatec 1.modul Job Step-DD Žatec

Starší články