Úvodní strana > Aktuality > Realizace 1. tréninkového modulu Job Step - DD Hora Sv. Kateřiny >

Realizace 1. tréninkového modulu Job Step - DD Hora Sv. Kateřiny

09.11.2009 18:52

Na základě jednání paní Hany Řebíkové, ředitelky Dětského domova v Hoře Sv. Kateřiny se SŠT Velebudice v Mostě o realizaci 1. modulu Job Step byla vystavena objednávka a formou subdodávky proběhla dvoudenní akce v tomto školském zařízení, kde se po tyto dny děti také stravovaly a byly ubytovány. Akce proběhla ve dnech 6. a 7. 11. 2009 za přítomnosti lektorky Zdeňky Bertholdové a pedagogického personálu školského zařízení.
Děti během obou dnů byly seznámeny s jednotlivými učebními obory, které tato škola nabízí. Fundovaných informací získaly opravdu hodně – např. o tom, jak se žáci učí v oboru automechanik seřizovat brzdy, vyvažovat pneumatiky, jak s pomocí počítače vyhledávají závady na automobilu, dále u oboru operátor skladování se děti podívaly jak se vyplňují skladovací karty, jak se eviduje zboží ve skladě a podívaly se na jednotlivé formuláře, se kterými se setkají při praxi. U oboru mechanik seřizovač se zaměřením na NC a CNC stroje viděly, jak se žáci učí číst technické výkresy, jak pracují se strojírenskými tabulkami, dozvěděly se o způsobech výroby a zpracování technických materiálů, jak se měří měřidly a měřícími přístroji. U oboru chovatel se specializací na chov koní a jezdecký sport se zase děti měly možnost seznámit, jak se starat o koně, o chovu koní, prošly si jednotlivé stáje a zkusily se na koni projet.
Zaměstnanci školy se k dětem chovali velmi pěkně a na dotazy dětí se snažili odpovědět tak, aby jim bylo vše jasné. Děti velmi dobře komunikovaly, nebály se ptát. Pro některé maturitní obory, jako bezpečnostně právní činnost, kde se žáci naučí zvládat jednání s klientem, rozpoznávat protiprávní chování a jednání, provádět šetření, kontrolní činnost a získají znalosti v sebeobraně nebo pro obor peněžní manipulant, kde se budou orientovat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, dále pro učební obor operátor skladování, automechanik i montér suchých staveb se nadchly děti okamžitě. U jiných váhaly nebo rovnou řekly, že tento obor, jako např. chovatel se specializací na chov koní a jezdecký sport, mechanik seřizovač se zaměřením na NC a CNC stroje, truhlář, zahradník či instalatér není v popředí jejich zájmu, protože pro něj nemají předpoklady. Z diskuze s dětmi vyplynulo, že by uvítaly mnohem méně teoretických poznatků a instruktážních videí a spíše by raději viděly samotné učně při práci, což sice měly možnost, ale velmi krátce, a to pouze u oboru instalatér. Ale zkusily si samy alespoň na chvilku činnost u oboru montér suchých staveb, a to jednoduchou manuální činnost v jednotlivých dílnách.
V rámci aktivity měly děti možnost zhlédnout jak celé školské zařízení, tak i zdejší internát, na kterém přespali. Viděli, že internát je velmi dobře zařízen, je v něm dostatek prostoru pro učení i pro soukromí jednotlivce, také se tady setkali s velmi příjemnými a ochotnými lidmi. Mezi dvěma dny absolvovaly děti doprovodný odpočinkový program.

Účast na 1. modulu Job Step z DD Hora Sv. K. byla 7 dětí (6 hochů, 1 dívka) a s 1 pedagogickým dozorem.
Starší články