Úvodní strana > Aktuality > Prospěšná pomoc dětem při přípravě na vyučování >

Prospěšná pomoc dětem při přípravě na vyučování

27.12.2009 15:07

V období 10-12/2009 pokračovala v partnerských zařízeních projektu „Podaná ruka“ prospěšná individuální asistentská péče dětem při přípravě na vyučování, a to v 7 cyklech stejnojmenného modulu „Podaná ruka“, z nichž 1 cyklus byl úspěšně ukončen. Bylo zahájeno také dalších 10 nových cyklů, a to 2 v DD Chomutov, 1 v DD Hora Sv. K., 1 v ZŠ Bitozeves a 6 v ZŠ Litvínov-Janov.
Celkem bylo od počátku projektu u této aktivity zahájeno 26 modulů a dosud úspěšně ukončeno 8 modulů.
Dětem se zlepšují dovednosti a znalosti, což zvyšuje jejich sebevědomí a schopnosti samostatné přípravy na vyučování. Zpětnou vazbou jsou úspěchy dětí ve škole, a to ve zlepšení jejich prospěchu. Celkový rozsah 1 cyklu je 80 vyučovacích hodin s frekvencí cca 2x v týdnu po 2 vyučovacích hodinách pro maximálně 2 děti. Výuka probíhá v partnerských zařízeních.
Od počátku aktivity bylo podpořeno celkem 64 dětí, z toho 40 hochů a 24 dívek.

Výuka probíhala v těchto partnerských zařízeních:
DD Duchcov
• 3. cyklus – se sl. Kateřinou Hofmanovou, od počátku cyklu bylo odučeno 59 vyuč. hodin; výuky se účastnily 2 děti – 2 dívky ze 4. a 6. třídy. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Martinem Beránkem, od počátku cyklu bylo odučeno 59 vyuč. hodin; výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch z 1.ročníku 8-letého gymnázia a 1 dívka ze 6. třídy. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, dějepisu, zeměpisu, biologie a rodinné výchovy.
DD Chomutov – výuka s Mgr. Martinou Pojmanovou
• 1. cyklus – od počátku cyklu bylo odučeno 24 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
• 2. cyklus – od počátku bylo odučeno 24 vyuč. hodin za účasti 2 dětí – 2 hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
DD Žatec
5. cyklus - s p. Bc. Evou Vávrovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 52 vyuč.hodin za účasti 2 nově vybraných dětí od 10/2009 – 1 hocha a 1 dívky, a to na základě jejich individuálních potřeb. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodovědy a dějepisu.
DD Most
• 3. cyklus – s p. Mgr. Martinou Holubovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 44 vyuč.hodin, výuky se účastnily 2 děti - hoši. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – s p. Bc. Ludmilou Kohoutovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 49 vyuč.hodin, výuky se účastnily 2 děti – 1 hoch a 1 dívka. Individuální výuka probíhala v oblasti logopedické péče.
DD Hora Sv. K.
• 1. cyklus – s p. Dášou Královou, byl odučen úspěšně celý cyklus – 80 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 2. cyklus – s p. Dášou Královou, od zahájení cyklu bylo odučeno 24 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
ZŠ Bitozeves
• 1. cyklus – DPP uzavřena s p. Libuší Novou, od zahájení cyklu bylo odučeno 48 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
DD Vysoká Pec
• 1. cyklus - s p. Martinou Čorňákovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 52 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka a matematiky.
• 2. cyklus - s p. Hanou Wojtowiczovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 40 vyuč.hodin za účasti 1 chlapce. Individuální výuka probíhala v oblasti anglického jazyka.
ZŠ Litvínov-Janov
• 1. cyklus – DPP uzavřena s p. Bohumilou Barnetovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 14 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
• 2. cyklus – DPP uzavřena s p. Ludmilou Hoškovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 18 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
• 3. cyklus – DPP uzavřena s p. Mgr. Irenou Kusou, od zahájení cyklu bylo odučeno 15 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – hochů. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.
• 4. cyklus – DPP uzavřena s p. Kateřinou Mařanovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 12 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – dívek. Individuální výuka probíhala v oblasti matematiky.
• 5. cyklus – DPP uzavřena s p. Mgr. Evou Ryčlovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 13 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka.
• 6. cyklus – DPP uzavřena s p. Jaroslavou Urbanovou, od zahájení cyklu bylo odučeno 13 vyuč.hodin za účasti 2 dětí – 1 hocha a 1 dívky. Individuální výuka probíhala v oblasti českého jazyka a matematiky.


Starší články